Page 1250 - Biblia Català TBS
P. 1250

2 Corintis 13
va donar per a edi cació, i no per a destrucció.
11 Finalment, germans, alegreu-vos, restabliu-vos, encoratgeu-vos, tingueu un mateix sentir, viviu en pau: i el Déu de l’amor i de la pau serà amb vosaltres.
13:11 Rm 15:33
12 Saludeu-vos els uns als altres amb un bes sant.
13 Us saluden tots els sants.
14 La gràcia del Senyor Jesu-Crist, i l’amor de Déu, i la comunió de l’Esperit Sant siguin amb tots vosal- tres. Amén.
1242


   1248   1249   1250   1251   1252