Page 1258 - Biblia Català TBS
P. 1258

Efesis 1, 2, 3
nom que és anomenat no solament en aquest temps, sinó també en el que ha de venir;
22 i va sotmetre totes les coses sota els seus peus, i a ell el va donar com a cap sobre totes les coses a l’església, 23 que és el seu cos, la plenitud d’aquell que ho omple tot en tots.
2I vosaltres éreu morts en les ofen- ses i els pecats,
2 en què abans vau caminar, se- gons el corrent d’aquest món, segons el príncep de la potestat de l’aire, l’esperit que ara actua en els  lls de desobediència,
3 entre els quals també tots nosal- tres vam viure abans en els desitjos de la nostra carn, fent els propòsits de la carn i dels pensaments; i érem per naturalesa  lls d’ira igual com els altres.
4 Però Déu, que és ric en misericòr- dia, pel seu gran amor amb què ens va estimar,
5 i malgrat que nosaltres érem morts en les ofenses, ens va donar la vida juntament amb el Crist: per gràcia esteu salvats;
6 i amb ell ens va ressuscitar i amb ell ens va fer seure en els àmbits celestials en Crist-Jesús,
7 a   de mostrar en els segles veni- dors la immensa riquesa de la seva gràcia, en la seva bondat envers nosaltres en Crist-Jesús.
8 Perquè per gràcia esteu salvats, permitjàdelafe,iaixònovede vosaltres, és el do de Déu.
9 Novedelesobres,a queningú no se’n gloriï.
10 Perquè som obra seva, creats en Crist-Jesús per a obres bones, les quals Déu preparà per endavant per- què hi caminéssim.
11 Per tant, recordeu que abans vosaltres, els gentils en la carn, anomenats incircumcisió per la que
1:22, 23 Ps 8:6; Col 1:18 2:5 Rm 5:8; 6:4; 3:24 2:20 Mt 16:18; 1Co 3:11; 1Pe 2:4, 5
s’anomena circumcisió, feta amb la mà en la carn,
12 éreu en aquell temps sense Crist, aliens a la ciutadania d’Israel i estrangers als pactes de la promesa, no tenint esperança, i sense Déu en el món.
13 Però ara, en Crist-Jesús, vosaltres que abans éreu lluny, heu estat apro- pats per la sang del Crist.
14 Perquè ell és la nostra pau, el qui de dos pobles n’ha fet un de sol, i el qui ha enderrocat el mur de separa- ció que hi havia entremig,
15 abolint en la seva carn l’enemistat, la llei dels manaments que consistia en decrets, a   de crear en ell mateix de tots dos un sol nou home, fent així la pau,
16 i a   de reconciliar-los tots dos amb Déu en un sol cos per mitjà de la creu, matant en ella l’enemistat. 17 I vingué i us anuncià la pau als de lluny i als de prop,
18 perquè per mitjà d’ell, tots dos tenim accés en un sol Esperit al Pare.
19 Per tant, doncs, ja no sou estrangers ni forasters, sinó conciuta- dans amb els sants, i familiars de Déu, 20 edi cats sobre el fonament dels apòstols i profetes, essent Jesu-Crist mateix la pedra angular.
21 En ell, tot l’edi ci, coordinat harmoniosament, va creixent per esdevenir un temple sant en el Senyor;
22 en ell, també vosaltres hi sou juntament edi cats, per ser habitació de Déu per l’Esperit.
1250
3
vosaltres els gentils,
2 ja que heu sentit parlar de l’administració de la gràcia de Déu que m’ha estat donada per a vosaltres,
2.14 Jn 10:16 2:18 Jn 14:6
Per aquesta raó, jo Pau, el pre-
soner del Crist-Jesús a favor de


   1256   1257   1258   1259   1260