Page 1268 - Biblia Català TBS
P. 1268

Epístola de l’Apòstol Pau als Colossencs
1Pau, apòstol de Jesu-Crist per vo- luntat de Déu, i el germà Timoteu, 2 als sants i germans  dels en Crist
que són a Colosses: gràcia a vosaltres i pau de part de Déu, Pare nostre, i del Senyor Jesu-Crist.
3 Donem gràcies al Déu i Pare del nostre Senyor Jesu-Crist, pregant sempre per vosaltres,
4 d’ençà que hem sentit parlar de la vostra fe en Crist-Jesús, i de l’amor que teniu envers tots els sants,
5 per causa de l’esperança que us està reservada en els cels, la qual ja vau escoltar per la paraula de la veri- tat de l’evangeli,
6 que ha arribat a vosaltres, com també a tot el món: i està produint fruit, igual com entre vosaltres des del dia que vau escoltar i conèixer la gràcia de Déu en veritat;
7 així també ho vau aprendre d’Epafràs, el nostre estimat company de servei, que és  del ministre del Crist per a vosaltres;
8 el qual també ens ha assabentat del vostre amor en l’Esperit.
9 Per això, també nosaltres, d’ençà del dia que ho vam escoltar, no parem de pregar per vosaltres i de demanar que sigueu omplerts del coneixement de la seva voluntat en tota saviesa i intel·ligència espiritual, 10 a   que camineu d’una manera digna del Senyor, complaent-lo en tot, fructi cant en tota obra bona, i creixent en el coneixement de Déu;
11 enfortits en tota força, segons el poder de la seva glòria, per a tota 1:7 Col 4:12; Flm 1:23 1:13 Ef 6:12 1:14 Ef 1:7
perseverança i longanimitat, amb alegria,
12 donant gràcies al Pare, que ens ha capacitat per participar de l’herència dels sants en la llum.
13 Ell ens alliberà de la potestat de la tenebra, i ens traslladà al regne del Fill del seu amor,
14 en qui tenim la redempció per mitjà de la seva sang, la remissió dels pecats.
15 Ell és la imatge del Déu invisible, el primogènit de tota creació,
16 perquè en ell foren creades totes les coses, les que són en els cels i les que són a la terra, les visibles i les invisibles, siguin trons, dominis, principats, potestats: totes les coses foren creades per ell i per a ell.
17 I ell és abans de totes les coses, i totes les coses subsisteixen en ell.
18 Ielléselcapdelcos,de l’església: ell és el principi, el pri- mogènit d’entre els morts, a   que en totes les coses ell tingui la pree- minència.
19 Perquè en ell va plaure el Pare de fer habitar tota la Plenitud,
20 i per ell reconciliar a si mateix totes les coses, tant les de la terra com les del cel, havent fet la pau per la sang de la seva creu, per ell.
21 I vosaltres, que abans éreu entrangers i enemics en la vostra ment per les males obres, ara us ha reconciliat
22 en el cos de la seva carn per mitjà de la mort, a   de presentar-vos sants, i sense taca, i irreprensibles davant d’ell;
1:18 Ef 1:22, 23
1260


   1266   1267   1268   1269   1270