Page 1273 - Biblia Català TBS
P. 1273

vosaltres, us vam predicar l’evangeli de Déu.
10 Vosaltres sou testimonis, i Déu, de com ens vam comportar d’una manera santa, i justa, i irreprensible amb vosaltres els creients,
11 i també sabeu que a cadascun de vosaltres, com un pare al seu  ll, us vam exhortar, i consolar,
12 i instar perquè caminéssiu d’una manera digna del Déu que us ha cri- dat al seu regne i a la seva glòria.
13 Per això també nosaltres donem incessantment gràcies a Déu perquè, havent rebut la paraula de Déu que vau escoltar de nosaltres, no vau acceptar paraula d’homes, sinó, tal com és en veritat, paraula de Déu, que opera en vosaltres, els creients. 14 Perquè vosaltres, germans, vau esdevenir imitadors de les esglésies de Déu que són a Judea en Crist- Jesús, ja que vosaltres també vau so- frir de part dels vostres compatriotes les mateixes coses que ells van patir de part dels jueus,
15 els quals també van matar el Senyor Jesús i els seus propis profe- tes, i ens han expulsat a nosaltres, i no plauen a Déu i són contraris a tots els homes,
16 impedint-nos de parlar als gentils perquè se salvin, per omplir sempre la mesura dels seus pecats; però la ira ha vingut damunt d’ells  ns al capdamunt.
17 I nosaltres, germans, privats per un poc de temps de vosaltres, de cara però no pas de cor, ens hem afanyat molt més, amb gran anhel, per veure la vostra cara.
18 Vam voler, doncs, venir a vosal- tres, jo Pau, més d’una vegada, però Satanàs ens ho va impedir.
19 Perquè, ¿quina és la nostra esperança, o goig o corona de què gloriar-nos? ¿No ho sou vosaltres
1 Tessalonicencs 2, 3
davant del nostre Senyor Jesu-Crist en la seva vinguda?
20 Sí, vosaltres sou la nostra glòria i el nostre goig.
2:12 Ef 4:1; Col 1:10 2:14 Ft 17:5 2:15 Ft 9:23, 29 2:19 2Co 1:14; Fl 4:1 3:1 Ft 17:15 3:3 1Pe 2:21; 4:12-19 3:6 Ft 18:5 3:8 Ef 6:13; Fl 4:1
3
a Atenes.
2 I vam enviar Timoteu, germà nos- tre, servent de Déu i col·laborador nostre en l’evangeli del Crist, a   que us afermés i encoratgés en la vostra fe;
3 perquè ningú no sigui pertorbat per aquestes tribulacions. Vosaltres mateixos sabeu que estem posats per a això,
4 perquè quan érem amb vosaltres ja us predèiem que havíem de passar tribulacions, tal com ha succeït i ho sabeu.
5 Per això jo també, no podent su- portar més, vaig enviar a reconèixer la vostra fe, no fos que el temptador us hagués temptat, i el nostre esforç hagués resultat en va.
6 Però ara, després que Timoteu ha tornat de vosaltres a nosaltres, i ens ha fet saber les bones noves de la vostra fe i del vostre amor, i que sem- pre teniu un bon record de nosaltres, i anheleu de veure’ns, com també nosaltres a vosaltres,
7 per això, germans, per la vostra fe, hem estat consolats a causa de vosaltres, en tota la nostra tribulació i angoixa:
8 perquè ara vivim, si vosaltres esteu ferms en el Senyor.
9 Perquè, ¿quina acció de gràcies podem retre a Déu per vosaltres, per tot el goig amb què ens alegrem a causa de vosaltres davant del nostre Déu,
10 suplicant nit i dia amb molta in- sistència de veure la vostra cara, i de completar les coses que manquen a la vostra fe?
Per això, no podent suportar
més, vam preferir de restar sols
1265


   1271   1272   1273   1274   1275