Page 1275 - Biblia Català TBS
P. 1275

6 Per tant, doncs, no estiguem dor- mint, com els altres, sinó vetllem i siguem sobris,
7 perquè els qui dormen, dormen de nit, i els qui s’embriaguen, estan ebris de nit.
8 Però nosaltres, que som del dia, siguem sobris, havent-nos revestit amb la cuirassa de la fe i de l’amor, i amb el casc de l’esperança de la salvació;
9 perquè Déu no ens ha posat per a la ira, sinó per obtenir la salvació per mitjà del nostre Senyor Jesu- Crist,
10 el qual morí per nosaltres a   que, tant si estem vetllant com si estem dormint, visquem juntament amb ell.
11 Per això, exhorteu-vos els uns als altres, i edi queu-vos l’un a l’altre com ho esteu fent.
12 I us preguem, germans, que reco- negueu els qui s’esforcen treballant entre vosaltres, i us dirigeixen en el Senyor, i us amonesten;
13 i tingueu-los en moltíssima esti- ma, amb amor per causa de la seva obra. Viviu en pau entre vosaltres. 14 I us exhortem, germans, que amonesteu els ganduls, que encorat- geu els pusil·lànimes, que sostingueu
1 Tessalonicencs 5
els febles, que sigueu pacients amb tots.
15 Mireu que ningú no torni mal per mal a un altre, sinó cerqueu sempre el bé, tant envers vosaltres com en- vers tothom.
16 Estigueu sempre gojosos,
17 pregueu incessantment,
18 doneu gràcies en tot, perquè aquesta és la voluntat de Déu en Crist-Jesús per a vosaltres.
19 No apagueu l’Esperit.
20 No menystingueu les profecies. 21 Examineu totes les coses, reteniu el que és bo.
22 Absteniu-vos de tota mena de mal.
23 Que el mateix Déu de la pau us santi qui completament, i tot el vos- tre esperit i la vostra ànima i el vostre cos siguin guardats irreprensibles en la vinguda del nostre Senyor Jesu- Crist.
24 Fidel és el qui us crida, i ell també ho farà.
25 Germans, pregueu per nosaltres. 26 Saludeu tots els germans amb un bes sant.
27 Us adjuro, pel Senyor, que aques- ta carta sigui llegida a tots els sants germans.
28 La gràcia del nostre Senyor Jesu- Crist sigui amb vosaltres. Amén.
1267


   1273   1274   1275   1276   1277