Page 128 - Biblia Català TBS
P. 128

Levític 6, 7
serà degollat al lloc on es degolla l’holocaust, davant Jahveh: és una cosa molt santa.
26 En menjarà el sacerdot que l’ofereixi pel pecat; es menjarà en un lloc sant, a l’atri de la tenda de la reunió.
27 Tot allò que tocarà la seva carn serà sant, i si la seva sang esquitxa un vestit, allò que ha estat esquitxat ho rentaràs en un lloc sant.
28 I l’atuell de terrissa on haurà bullit serà trencat; i si ha bullit en un atuell de bronze, serà fregat i esbandit amb aigua.
29 Tot mascle d’entre els sacerdots en menjarà: és una cosa molt santa. 30 Però de cap sacri ci pel pecat, la sang del qual es porta a la tenda de la reunió per fer expiació dins del santuari, no se’n menjarà: serà cremat amb foc.
7I aquesta és la llei del sacri ci per la culpa; és una cosa molt santa. 2 Al lloc on es degolla l’holocaust,
es degollarà el sacri ci per la culpa, i el sacerdot n’aspergirà la sang sobre l’altar al voltant.
3 I n’oferirà tot el seu greix: la cua grassa i el greix que cobreix les entra- nyes,
4 i els dos ronyons i el greix del seu damunt, de sobre els lloms, i el lòbul del damunt del fetge, i ho extraurà amb els ronyons.
5 I el sacerdot ho farà pujar en fum sobre l’altar, ofrena de foc per a Jahveh, és un sacri ci per la culpa. 6 Tot mascle d’entre els sacerdots en menjarà; serà menjat en un lloc sant: és una cosa molt santa.
7 El sacri ci pel pecat és com el sacri ci per la culpa, la llei és la ma- teixa per a tots dos: serà del sacerdot que en faci l’expiació.
8 I el sacerdot que ofereixi l’holocaust d’algú, tindrà per a si la pell de l’holocaust que ha ofert.
9 I tot present cuit al forn, i tot el que sigui fet a la cassola i a la plan- xa, serà del sacerdot que l’ofereix. 10 I tot present pastat amb oli o eixut, serà de tots els  lls d’Aaron, tant l’un com l’altre.
11 I aquesta és la llei per al sacri ci de pau que hom ofereix a Jahveh.
12 Si hom l’ofereix en acció de gràcies, amb el sacri ci d’acció de gràcies oferirà coques àzimes pasta- des amb oli, i galetes àzimes untades amb oli, i coques de  or de farina fregida pastades amb oli.
13 Oferirà la seva ofrena amb co- ques de pa fermentat amb el sacri ci d’acció de gràcies dels seus sacri cis de pau.
14 I de cada ofrena oferirà una part com a ofrena elevada a Jahveh, i serà per al sacerdot que haurà aspergit la sang dels sacri cis de pau.
120
I la carn del sacri ci d’acció de
15
gràcies del seu sacri ci de pau serà
menjada el dia que s’ofereixi: no en deixarà gens per al matí.
16 I si el sacri ci de la seva ofrena és un vot o una ofrena voluntària, serà menjat el dia que ofereixi el seu sa- cri ci, i el restant serà també menjat l’endemà.
17 I el restant de la carn del sacri ci, al tercer dia serà cremat al foc.
18 I si el tercer dia es menja de la carn dels seus sacri cis de pau, el qui l’ofereixi no serà acceptat, i no li serà comptat per al seu bene ci; és una abominació, i la persona que en mengi portarà la seva iniquitat.
19 I la carn que toqui qualsevol cosa impura no es podrà menjar, serà cre- mada amb foc; i de la carn, tothom que sigui pur en pot menjar.
20 Però la persona que mengi de la carn dels sacri cis de pau que són de Jahveh, tenint la seva impuresa


   126   127   128   129   130