Page 1282 - Biblia Català TBS
P. 1282

1 Timoteu 6
cia, la pietat, la fe, l’amor, la perse- verança, la mansuetud.
12 Lluita la bona lluita de la fe, afer- ra’t a la vida eterna, a la qual també vas ser cridat, i vas confessar la bona confessió davant de molts testimonis. 13 Et mano davant Déu, que dóna vida a totes les coses, i de Crist-Jesús que va donar testimoni de la bona confessió davant de Ponç Pilat:
14 que guardis el manament sense taca, irreprensible,  ns a la manifes- tació del nostre Senyor Jesu-Crist,
15 que al seu propi moment mostra- rà el benaurat i únic Sobirà, el Rei dels reis i Senyor dels senyors,
16 l’únic que té immortalitat, que ha- bita en llum inaccessible, el qual mai cap dels homes no ha vist ni pot veure: a ell, l’honor i el poder etern. Amén.
6:12 2Tm 4:7 6:13 Jn 18:37 6:15 Ap 17:14
17 Als rics d’aquest món, mana’ls que no siguin altius, ni posin l’esperança en la incertitud de la riquesa, sinó en el Déu vivent, que ens proveeix ricament de totes les coses perquè en gaudim;
18 que facin el bé, que siguin rics en bones obres, que siguin generosos, que comparteixin,
19 que s’atresorin un bon fonament per al futur, a   que s’aferrin a la vida eterna.
20 Oh Timoteu, guarda el que se t’ha con at, evita les xerrameques profanes, i les contradiccions de la falsament anomenada ciència,
21 que alguns han professat, i con- cernent la fe han malencertat. La gràcia sigui amb tu. Amén.
6:17 Ecl 5:18, 19 6:20 Col 2:8; 2Tm 2:16-18
1274


   1280   1281   1282   1283   1284