Page 130 - Biblia Català TBS
P. 130

Levític 8
el cenyí amb la faixa de l’efod, i la hi lligà;
8 i li col·locà el pectoral damunt, i posà al pectoral l’Urim i el Tummim, 9 i li col·locà la mitra sobre el cap, i a la mitra, a la part de davant, li posà la llanda d’or, la diadema santa, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
10 I Moisès prengué l’oli de la unció, i ungí el tabernacle i tot el que hi havia a dins, i ho santi cà.
11 I ruixà amb l’oli set vegades sobre l’altar i ungí l’altar i tots els seus utensilis, i la conca amb la seva base, per santi car-los.
12 I vessà de l’oli de la unció sobre el cap d’Aaron, i el va ungir, per santi car-lo.
13 I Moisès féu atansar els  lls d’Aaron, i els vestí amb túniques, i els cenyí amb cinyells, i els lligà els casquets, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
14 I atansà el vedell del sacri ci pel pecat, i Aaron i els seus  lls posaren llurs mans sobre el cap del vedell del sacri ci pel pecat;
15 i el degollà, i Moisès en va pren- dre la sang i, amb el seu dit, en posà sobre els corns de l’altar, al voltant, i puri cà l’altar. I vessà la sang al peu de l’altar i el santi cà, per fer expiació sobre ell.
16 I prengué tot el greix que hi havia sobre les entranyes, i el lòbul del fetge, i els dos ronyons amb el seu greix, i Moisès ho féu pujar en fum sobre l’altar.
17 Però el vedell, i la seva pell, i la seva carn, i el seu fem, ho cremà amb foc fora del campament, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
18 I oferí el moltó de l’holocaust, i Aaron i els seus  lls posaren les seves mans sobre el cap del moltó, 19 i el degollà, i Moisès aspergí la sang sobre l’altar, al voltant;
8:12 Ps 133:2 8:15 He 9:18, 23 122
20 i tallà el moltó en les seves peces, i Moisès féu pujar en fum el cap, les peces i el greix.
21 I rentà les entranyes i les potes amb aigua, i Moisès féu pujar en fum tot el moltó sobre l’altar: era un holocaust d’olor suau, una ofrena de foc per a Jahveh, tal com Jahveh havia manat a Moisès.
22 I oferí el segon moltó, el moltó de la investidura: i Aaron i els seus  lls posaren les seves mans sobre el cap del moltó,
23 i el degollà; i Moisès prengué de la seva sang, i en posà al lòbul de l’orella dreta d’Aaron, i al polze de la seva mà dreta, i al dit gros del seu peu dret.
24 I féu atansar els  lls d’Aaron, i Moisès posà part de la sang al lòbul de llur orella dreta, al polze de llur mà dreta i al dit gros de llur peu dret. I Moisès aspergí la sang sobre l’altar, al voltant.
25 I prengué el greix, la cua grassa i tot el greix de damunt les entra- nyes, i el lòbul del fetge, i els dos ronyons i el seu greix, i l’espatlla dreta;
26 i del cistell dels àzims que era davant Jahveh, en prengué una coca àzima, i una coca de pa feta amb oli, i una galeta, i ho posà sobre els greixos i sobre l’espatlla dreta.
27 I ho posà tot a les mans d’Aaron i a les mans dels seus  lls, i els bran- dà com a ofrena brandada davant Jahveh.
28 I Moisès ho agafà de les seves mans, i ho féu pujar en fum damunt l’altar, sobre l’holocaust: era un sa- cri ci de consagracions d’olor suau, ofrena de foc per a Jahveh.
29 I Moisès va prendre el pit, i el brandà com a ofrena brandada da- vant Jahveh. Aquesta fou la porció de Moisès del moltó de la investi- dura, tal com Jahveh havia manat a Moisès.


   128   129   130   131   132