Page 1301 - Biblia Català TBS
P. 1301

18 Perquè no us heu atansat a una muntanya palpable, i a un foc ardent i foscor i tenebra i tempesta,
19 ialsodelatrompeta,ialaveude les paraules; els qui la van escoltar suplicaren que no els fos adreçada cap més paraula,
20 perquè no podien suportar allò que se’ls manava: Fins una bèstia, si toca la muntanya, serà apedregada o travessada amb un dard.
21 I l’espectacle era tan terrible, que Moisès digué: Estic ple de por i tremolant.
22 Sinó que vosaltres us heu atansat a la muntanya de Sió, i a la ciutat del Déu vivent, a la Jerusalem celestial, i a les miríades d’àngels,
23 a l’aplec festiu, i a l’assemblea dels primogènits que són inscrits en els cels, i a Déu, jutge de tots, i als esperits dels justos fets perfectes,
24 i a Jesús, mitjancer d’un nou pacte, i a la sang de l’aspersió, que diu coses millors que la d’Abel.
25 Mireu de no refusar aquell qui parla. Perquè si no s’escaparen aquells que refusaren el qui avisa- va a la terra, molt menys nosaltres quan girem l’esquena a aquell que ho fa des dels cels,
26 la veu del qual llavors commo- gué la terra, però ara ha promès, dient: Encara una vegada, i jo faré commoure no sols la terra, sinó també el cel.
27 I aquest: Encara una sola vegada més, signi ca el canvi de les coses commogudes, com a creades que són, a   que perdurin les que no poden ser commogudes.
28 Per això, ja que estem rebent un regne incommovible, retinguem la gràcia, i per ella adorem Déu de manera agradable, amb reverència i temor.
29 Perquè certament el nostre Déu és foc devorador.
Hebreus 12, 13 13Que l’amor fratern continuï.
12:18-20 Ex 19:12-13; Dt 18:16 12:21 Dt 9:19
13:5 Dt 31:1-8; Js 1:5 13:6 Ps 118:6 13:11 Lv 16:27
No oblideu l’hospitalitat,
2
ja que per ella, alguns, sense sa- ber-ho, hostatjaren àngels.
3 Recordeu-vos dels presoners, com empresonats amb ells, i dels qui són maltractats, com també vosaltres mateixos sou en el cos.
4 Que el matrimoni sigui honorat en tot, i el llit, sense taca; Déu jutjarà els fornicadors i els adúlters.
5 Que la vostra actitud sigui lliure de l’amor als diners, contents amb el que teniu, perquè ell ha dit: De cap manera no et deixaré, ni de cap manera no t’abandonaré.
6 De manera que diem amb con an- ça: El Senyor és el qui m’ajuda, i no tindré por: què em farà l’home?
7 Recordeu-vos dels qui us dirigei- xen, que us predicaren la paraula de Déu; considereu el resultat de la seva conducta, i imiteu la seva fe. 8 Jesu-Crist és el mateix ahir i avui i pels segles.
9 No us deixeu dur cap aquí i cap allà per doctrines diverses i estra- nyes, perquè és bo d’afermar el cor amb la gràcia, no pas amb menjars, que no serviren de res als qui s’hi ocuparen.
10 Nosaltres tenim un altar del qual no tenen dret a menjar els qui minis- tren en el tabernacle,
11 perquè els cossos d’aquells ani- mals, la sang dels quals és portada dins del Santuari pel gran sacerdot per a expiació del pecat, són cremats fora del campament.
12 Per això també Jesús, a   de santi car el poble amb la seva pròpia sang, patí fora del portal.
13 Per tant, sortim vers ell fora del campament, portant el seu oprobi. 14 Perquè aquí no tenim ciutat per- manent, sinó que cerquem la que ha de venir.
15 Per mitjà d’ell, doncs, oferim
12:24 Gn 4:10 12:26 Ag 2:6
1293


   1299   1300   1301   1302   1303