Page 1326 - Biblia Català TBS
P. 1326

Apocalipsi 1, 2
dels segles, amén. I tinc les claus de l’infern i de la mort.
19 Escriu les coses que has vist, i les que són, i les que s’han d’esdevenir després d’aquestes.
20 El misteri dels set estels que has vist en la meva dreta i els set portallànties d’or: els set estels són els àngels de les set esglésies, i els set portallànties que has vist són set esglésies.
2Escriu a l’àngel de l’església d’Efes: Això diu el qui té agafats els set estels en la seva dreta, el qui camina enmig dels set portallànties d’or:
2 Conec les teves obres i el teu esforç i la teva perseverança, i que no pots suportar els dolents, i que has posat a prova els qui a rmen ser apòstols però no ho són, i els has trobat men- tiders.
3 I has suportat, i tens perseveran- ça. I t’has esforçat per causa del meu Nom, i no has defallit.
4 Però tinc contra tu que has aban- donat el teu primer amor.
5 Per tant, recorda d’on has caigut, i penedeix-te, i fes les primeres obres; si no, aviat vinc a tu, i trauré el teu portallànties del seu lloc, si no et penedeixes.
6 Però tens això, que avorreixes les obres dels nicolaïtes, les quals jo també avorreixo.
7 El qui tingui orella, que escolti què diu l’Esperit a les esglésies: Al qui venci, li donaré de menjar de l’arbre de la vida que és enmig del paradís de Déu.
8 I escriu a l’àngel de l’església dels d’Esmirna: Això diu el Primer i el Darrer, el qui fou mort i visqué:
9 Conec les teves obres i la teva tribulació i la teva pobresa –però ets ric–, i la calúmnia dels qui es diuen jueus i no ho són, sinó que són sina- goga de Satanàs.
10 No tinguis gens de por de les coses que has de patir. Heus aquí, el diable  carà alguns de vosaltres a la presó a   que sigueu provats, i tindreu una tribulació de deu dies. Sigues  del  ns a la mort, i et donaré la corona de la vida.
11 El qui tingui orella, que escolti què diu l’Esperit a les esglésies: El qui venci no rebrà cap mal de la segona mort.
12 I escriu a l’àngel de l’església que hi ha a Pèrgam: Això diu el qui té l’espasa esmolada de dos talls:
13 Conec les teves obres i on ha- bites, on hi ha el tron de Satanàs, iqueretenselmeuNominohas negat la meva fe, ni en els dies en què Antipes, el meu testimoni  del, fou mort entre vosaltres, on Satanàs habita.
14 Però tinc unes poques coses con- tra tu: perquè tens allà alguns que mantenen la doctrina de Balaam, el qui ensenyava Balac a posar entre- banc davant dels  lls d’Israel, a menjar coses sacri cades als ídols i a fornicar.
15 Així, tu també en tens alguns que mantenen la doctrina dels nicolaïtes, cosa que avorreixo.
16 Penedeix-te. Si no, vinc aviat a tu i combatré contra ells amb l’espasa de la meva boca.
17 El qui tingui orella, que escolti què diu l’Esperit a les esglésies: Al qui venci, li donaré a menjar el mannà amagat, i li donaré una pedre- ta blanca, i un nom nou escrit sobre la pedreta, que ningú no coneix sinó el qui el rep.
18 I escriu a l’àngel de l’església que hi ha a Tiatira: Això diu el Fill de Déu, que té els ulls com  ama de foc i els peus semblants a l’oricalc:
19 Conec les teves obres i el teu amorielteuserveiilatevafeila teva perseverança, i que les teves
2:7 Gn 2:9; Ap 22:2 2:11 Ap 20:14; 21:8 2:14 Nm 25:1-3; 31:16 2:17 Ex 16:32 1318


   1324   1325   1326   1327   1328