Page 1328 - Biblia Català TBS
P. 1328

Apocalipsi 3, 4, 5
la que baixa del cel provinent del meu Déu, i jo escriuré sobre ell el meu Nom nou.
13 El qui tingui orella, que escolti què diu l’Esperit a les esglésies.
14 I escriu a l’àngel de l’església dels de Laodicea: Això diu l’Amén, el Testimoni  del i veritable, el Principi de la creació de Déu:
15 Conec les teves obres, que no ets ni fred ni calent. Tant de bo fossis fred o calent!
16 Així, perquè ets tebi, i no ets ni fred ni calent, estic a punt de vomi- tar-te de la meva boca.
17 Perquè dius: Sóc ric i m’he enri- quit, i no tinc necessitat de res. Però no saps que tu ets el miserable i digne de compassió i pobre i cec i nu.
18 T’aconsello que em compris or puri cat al foc perquè t’enriqueixis; i vestits blancs perquè et vesteixis, i no es manifesti la vergonya de la teva nuesa; i col·liri per ungir-te els ulls, perquè hi vegis.
19 Jo, tots els qui estimo, els reprenc i els corregeixo. Per tant, sigues zelós i penedeix-te.
20 Heus aquí, jo sóc a la porta i truco: si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi.
21 Al qui venci, li donaré de seure amb mi en el meu tron, així com jo també vaig vèncer i em vaig asseure amb el meu Pare en el seu tron.
22 El qui tingui orella, que escolti què diu l’Esperit a les esglésies.
4Després d’aquestes coses vaig veure, i heus aquí, una porta oberta en el cel, i la primera veu que havia sentit com so de trompeta parlava amb mi, i deia: Puja aquí i et mostraré les coses que s’han d’esdevenir després d’aquestes.
2 I immediatament vaig ser en l’Esperit. I, heus aquí, hi havia un
tron posat en el cel, i un que seia sobre el tron.
3 I Aquell que hi seia era d’aspecte semblant a la pedra de jaspi i a la coralina. I encerclava el tron un arc iris d’aspecte semblant a la maragda. 4 I, al voltant del tron, hi havia vint- i-quatre trons, i, sobre els trons, vaig veure els vint-i-quatre ancians asseguts, revestits de vestidures blanques, i, sobre els seus caps, duien corones d’or.
5 I, del tron, sortien llamps i trons i veus. I hi havia set torxes de foc enceses davant del tron, que són els set esperits de Déu.
6 I davant del tron hi havia un mar de vidre semblant al cristall. I enmig del tron i a l’entorn del tron, quatre éssers vivents plens d’ulls al davant i al darrere.
7 I el primer ésser vivent era sem- blant a un lleó, i el segon ésser vivent era semblant a un vedell, i el tercer ésser vivent tenia la cara com d’home, i el quart ésser vivent era semblant a una àguila volant.
8 I els quatre éssers vivents tenien cadascun sis ales, entorn i per dins estaven plens d’ulls, i no cessen de dir, ni de nit ni de dia: Sant, sant, sant és el Senyor Déu totpoderós, el quieraielquiésielquihadevenir. 9 I quan els éssers vivents donen glòria i honor i accions de gràcies a aquell qui seu sobre el tron, al qui viu pels segles dels segles,
10 els vint-i-quatre ancians es pros- tren davant del qui seu en el tron, adorant Aquell que viu pels segles dels segles, i llancen les seves coro- nes davant del tron, dient:
11 Digne ets, Senyor, de rebre la glòria i l’honor i el poder: perquè tu vas crear totes les coses, i per la teva voluntat existeixen i foren creades.
3:14 Pr 8:22-23; Jn 1:1-3 3:19 Pr 3:12 4:2 Ez 1:26-28; Is 6:1-4 5:1 Ez 2:9, 10 1320
5
escrit per dins i per fora, segellat amb set segells.
I vaig veure a la mà dreta del qui
era assegut sobre el tron un llibre


   1326   1327   1328   1329   1330