Page 133 - Biblia Català TBS
P. 133

als teus  lls amb tu, un estatut per- petu, tal com Jahveh ha manat.
16 I Moisès cercà i recercà el boc del sacri ci pel pecat i, heus aquí, havia estat cremat; i s’indignà contra Eleazar i Itamar, els  lls que resta- ven a Aaron, dient:
17 Per què no heu menjat el sacri ci pel pecat en el lloc sant? Atès que és una cosa molt santa, i Déu us l’ha donat per portar la iniquitat de la congregació, per fer l’expiació per a ells davant Jahveh.
18 Heus aquí, la seva sang no ha estat entrada dins del recinte sant, certament l’havíeu de menjar al re- cinte sant, com jo havia manat.
19 I Aaron digué a Moisès: Heus aquí, avui han ofert llur sacri ci pel pecat i llur holocaust davant Jahveh, i m’han succeït aquestes coses; ¿si, doncs, avui hagués menjat el sacri-  ci pel pecat, hauria semblat bé als ulls de Jahveh?
20 I Moisès ho escoltà, i semblà bé als seus ulls.
11
Levític 10, 11
unglots, però no remuga, us serà impur.
8 No menjareu llur carn, ni tocareu llurs cadàvers, us seran impurs.
9 Això és el que podeu menjar de tot el que hi ha a les aigües: de tot allò que tingui aletes i escates dins les aigües, en els mars i en els rius, en podeu menjar;
10 però tot allò que no tingui aletes ni escates en els mars i en els rius, d’entre tot el que es belluga per les aigües i tots els éssers vivents que són dins les aigües, us seran una abominació.
11 I us seran una abominació: no en menjareu la seva carn i abominareu llurs cadàvers.
12 Tot allò que no tingui aletes ni escates en les aigües us serà una abominació.
13 I d’entre els animals alats abomi- nareu aquests –no els menjareu, són una abominació: l’àguila, el trenca- lòs i el voltor negre,
14 i el milà i el falcó segons la seva mena,
20 Tots els animals alats que ca- minen sobre quatre potes, us seran una abominació.
21 Però entre tots els insectes alats que caminen sobre quatre potes, solament en menjareu d’aquells que tenen potes elevades al darrere per saltar amb elles sobre la terra;
22 d’entre aquests podeu menjar: la llagosta segons les seves menes, la llagosta solam segons les seves menes, el khargol segons les seves
I Jahveh parlà a Moisès i a
Aaron, dient-los:
2 Parleu als  lls d’Israel, dient: Aquests són els éssers vius que men- jareu d’entre tots els animals sobre la terra.
3 Podeu menjar de tot animal de peülla partida, i de peülla separada en dos unglots, i que remuga.
4 Però no menjareu aquests d’entre els que remuguen i dels que tenen la peülla partida: el camell, perquè remuga però no té la peülla partida, us serà impur;
5 i el damà, perquè remuga però no té la peülla partida, us serà impur;
6 i l’arnèbet, perquè remuga però no té la peülla partida, us serà impur;
7 i el porc, perquè té la peülla partida i la peülla separada en dos
tot corb segons la seva mena,
11:2 Dn 1:8; Mt 15:11; Ft 10:10-15; Rm 14:14 11:6, 22, 30, els mots arnèbet, solam, khargol, khagab, khòmet, tinxèmet són transliteracions dels mots hebreus: el signi cat és incert
15
16 i l’estruç i el mussol i la gavina i l’esparver segons la seva mena,
17 i el duc i el cormorà i l’ibis,
18 i el cigne i el pelicà i el voltor,
19 i la cigonya, la garsa de qualsevol mena, i la puput i el rat-penat.
125


   131   132   133   134   135