Page 1331 - Biblia Català TBS
P. 1331

sobre els seus rostres davant del tron, i van adorar Déu,
12 dient: Amén. La benedicció, i la glòria, i la saviesa, i l’acció de gràcies, i l’honor, i el poder, i la força, per al nostre Déu pels segles dels segles. Amén.
13 Llavors un dels ancians va res- pondre i em digué: Aquests que van vestits amb vestidures blanques, ¿qui són i d’on han vingut?
14 I li vaig dir: Tu ho saps, senyor. I ell em digué: Aquests són els qui vénen de la gran tribulació, i han rentat els seus vestits i els han blan- quejat en la sang de l’Anyell.
15 Per això són davant del tron de Déu, i el serveixen dia i nit en el seu temple. I Aquell que seu en el tron estendrà la seva tenda sobre ells.
16 Ja no tindran més fam, ni tindran més set; ni el sol, ni cap mena de xafogor, caurà sobre ells:
17 perquè l’Anyell que és al mig del tron els pasturarà i els menarà a fonts vives d’aigües, i Déu eixugarà tota llàgrima dels seus ulls.
8I quan obrí el setè segell, es féu silenci en el cel, com una mitja hora.
2 I vaig veure els set àngels que estan drets davant de Déu, i els foren donades set trompetes.
3 I vingué un altre àngel, i es posà sobre l’altar amb un encenser d’or. I li donaren molts encens per oferir amb les pregàries de tots els sants sobre l’altar d’or que hi havia davant del tron.
4 I el fum dels encens, amb les pre- gàries dels sants, pujà de la mà de l’àngel  ns a davant de Déu.
5 I l’àngel agafà l’encenser i el va omplir del foc de l’altar, i el llançà a la terra. I hi hagué veus, i trons, i llamps, i un terratrèmol.
6 I els set àngels que tenien les set trompetes es prepararen per tocar-les.
Apocalipsi 7, 8, 9
7 I el primer àngel tocà la trompeta, i hi hagué una pedregada i foc bar- rejats amb sang, i foren llançats a la terra, i s’abrusà la tercera part dels arbres i tota l’herba verda.
8 I el segon àngel tocà la trompeta, i fou llançada al mar com una gran muntanya encesa de foc. I la tercera part del mar es tornà sang.
9 I morí la tercera part de les cria- tures que són en el mar i tenen vida. I la tercera part de les naus fou destruïda.
10 I el tercer àngel tocà la trompeta, i caigué del cel un gran astre encès com una torxa, i caigué sobre la tercera part dels rius i sobre les fonts de les aigües.
11 I el nom de l’astre és Absenta. I la tercera part de les aigües es tornà en absenta, i molts homes moriren a causa de les aigües, perquè s’havien tornat amargues.
12 I el quart àngel tocà la trompeta, i fou colpida la tercera part del sol, i la tercera part de la lluna, i la tercera part dels estels, perquè se n’enfosquís la tercera part, i no brillés la tercera part del dia, i de la nit, igualment.
13 I vaig veure, i vaig escoltar un àngel que volava pel mig del cel, dient amb veu forta: Ai! Ai! Ai! dels qui habiten sobre la terra a causa dels restants tocs de trompeta dels tres àngels que estan a punt de tocar.
7:14 Mt 24:21 7:16 Is 49:10 7:17 Ps 23:1, 2; Ez 34:23; Is 49:10; 25:8 8:9 vida o, ànima 8:12 Is 13:10
9
del cel a la terra. I li fou donada la clau del pou de l’abisme.
2 I obrí el pou de l’abisme, i del pou en pujà un fum com el fum d’un gran forn. I el sol i l’aire s’enfosqui- ren a causa del fum del pou.
3 I del fum sortiren llagostes a la terra, i els fou donat poder com el
I el cinquè àngel tocà la trompeta,
i vaig veure una estrella caiguda
1323


   1329   1330   1331   1332   1333