Page 1332 - Biblia Català TBS
P. 1332

Apocalipsi 9, 10
poder que tenen els escorpins de la terra.
4 I se’ls manà que no fessin mal a l’herba de la terra, ni a res de verd, ni a cap arbre, sinó solament als homes que no tenen el segell de Déu sobre els seus fronts.
5 I els fou donat que no els mates- sin, sinó que els turmentessin durant cinc mesos. I el seu turment era com el turment d’escorpí quan pica un home.
6 I en aquells dies els homes cerca- ran la mort i no la trobaran, i desitja- ran de morir, i la mort fugirà d’ells. 7 I l’aspecte de les llagostes era semblant a cavalls preparats per a la guerra. Sobre els seus caps duien com corones que semblaven d’or, i les seves cares eren com cares d’homes.
8 I tenien cabells com els cabells de les dones, i les seves dents eren com les dels lleons.
9 I tenien cuirasses com cuirasses de ferro, i el soroll de les seves ales era com el soroll de molts carros de cavalls corrent cap a la batalla.
10 I tenen unes cues semblants a les dels escorpins, amb  blons a les cues. I el seu poder era de fer mal als homes durant cinc mesos.
11 I sobre elles tenien per rei l’àngel de l’abisme. El seu nom en hebreu és Abaddon, i en grec té per nom Apol·lion.
12 El primer Ai! ha passat. Heus aquí, després d’aquestes coses enca- ra vénen dos ais! més.
13 I el sisè àngel tocà la trompeta, i vaig escoltar una veu que venia de les quatre banyes de l’altar d’or que hi havia davant de Déu,
14 que deia al sisè àngel que tenia la trompeta: Deslliga els quatre àngels que hi ha lligats vora el gran riu Eufrates.
15 I foren deslligats els quatre àngels que havien estat preparats
per a l’hora, i el dia, i el mes, i l’any, perquè matessin la tercera part dels homes.
16 I el nombre dels exèrcits de cava- lleria era de dues miríades de miría- des. I en vaig escoltar el nombre.
17 I així vaig veure en la visió els cavalls i els qui els muntaven: tenien cuirasses de foc i de jacint i de sofre. I els caps dels cavalls eren com caps de lleó, i de les seves boques sortia foc i fum i sofre.
18 Per aquests tres, pel foc i pel fum i pel sofre que sortia de les seves boques, foren matats la tercera part dels homes;
19 perquè el seu poder és en la seva boca i en les seves cues, ja que les seves cues són com serps, tenen caps, i amb elles fan mal.
20 I la resta dels homes que no foren matats per aquestes plagues, no es penediren de les obres de llurs mans, a   de no adorar els dimonis i els ídols d’or, i de plata, i de bronze, i de pedra, i de fusta, que no hi poden veure ni escoltar ni caminar.
21 I no es penediren dels seus ho- micidis ni de les seves bruixeries, ni de la seva fornicació ni dels seus robatoris.
9:4 Ez 9:4; Ap 7:3 9:7 Jl 2:4 9:20 Lv 17:7; Ps 115:4-7 1324
10
tit d’un núvol, amb l’arc iris sobre el seu cap. I el seu rostre era com el sol, i els seus peus com columnes de foc.
2 I tenia a la mà un llibre petit obert. I posà el peu dret sobre el mar i l’esquerre sobre la terra,
3 i cridà amb veu forta com un lleó que rugeix. I, quan hagué cridat, els set trons parlaren amb les seves veus. 4 I, quan els set trons hagueren parlat amb les seves veus, jo em dis- posava a escriure. Però vaig escoltar una veu del cel que em deia: Segella aquestes coses que han dit els set trons, i no les escriguis.
I vaig veure un altre àngel
fort, que baixava del cel reves-


   1330   1331   1332   1333   1334