Page 1333 - Biblia Català TBS
P. 1333

5 I l’àngel que jo havia vist dret sobre el mar i sobre la terra alçà la mà cap al cel,
6 i jurà per Aquell que viu pels segles dels segles, el qui creà el cel i lescosesquehihaenell,ilaterrai lescosesquehihaenella,ielmari les coses que hi ha en ell: Ja que no hi haurà més temps,
7 sinó que en els dies de la veu del setè àngel, quan haurà de tocar la trompeta, s’acomplirà el misteri de Déu, tal com ho havia anunciat per mitjà dels seus servents els profetes.
8 I la veu que havia sentit del cel parlà novament amb mi, i digué: Vés, pren el llibre petit obert a la mà de l’àngel que està sobre el mar i la terra. 9 I vaig anar cap a l’àngel, i li vaig dir: Dóna’m el llibre petit. I em diu: Pren-lo i devora’l; i t’amargarà el ventre, però en la boca et serà dolç com la mel.
10 I vaig prendre el llibre petit de la mà de l’àngel, i el vaig devorar. I a la boca m’era dolç com la mel. I, quan me’l vaig haver menjat, el meu ventre es tornà amarg.
11 I em diu: Cal que profetitzis no- vament sobre molts pobles i nacions i llengües i reis.
11
Apocalipsi 10, 11
I si algú els vol fer mal, aquest ha de ser mort així.
6 Ells tenen potestat de tancar el cel perquè no plogui durant els dies de la seva profecia. I tenen potestat sobre les aigües per tornar-les en sang, i per colpir la terra amb tota mena de plagues, cada vegada que vulguin.
7 I quan hagin acomplert el seu testimoni, la bèstia que puja de l’abisme farà la guerra contra ells, i els vencerà, i els matarà.
8 I els seus cadàvers restaran a la plaça de la gran ciutat, que s’anomena espiritualment Sodoma i Egipte, on també el nostre Senyor fou cruci cat.
9 I la gent dels pobles i tribus i llen- gües i nacions miraran els seus cadà- vers tres dies i mig, i no permetran que els seus cadàvers siguin posats en sepulcres.
10 I els habitants de la terra se n’alegraran i ho celebraran, i s’enviaran regals els uns als altres, perquè aquests dos profetes havien turmentat els habitants de la terra. 11 I després dels tres dies i mig, l’Esperit de vida de part de Déu va entrar en ells, i es posaren drets sobre els seus peus, i un gran pànic caigué sobre els qui els veien.
12 I escoltaren una veu forta del cel que els deia: Pugeu aquí. I pujaren al cel en el núvol, i els seus enemics els veieren.
13 I en aquell moment hi hagué un gran terratrèmol, i caigué la desena part de la ciutat, i foren morts set mil noms d’homes en el terratrèmol, i els restants s’ompliren de por, i donaren glòria al Déu del cel.
14 El segon Ai! ha passat. Heus aquí, el tercer Ai! arriba de seguit.
15 I el setè àngel tocà la trompeta, i en el cel hi hagué grans veus, que deien: Els reialmes del món han
11:4 Za 4:3 11:11 Ez 37:5, 10 11:15 Dn 7:14 1325
I em fou donada una canya
semblant a una vara. I l’àngel restà dret, i em digué: Alça’t i mesu- ra el temple de Déu i l’altar i els qui hi adoren.
2 Però el pati exterior del temple, exclou-lo i no el mesuris; perquè fou donat als gentils, i trepitjaran la ciutat santa quaranta-dos mesos.
3 I donaré als meus dos testimonis de profetitzar durant mil dos-cents seixanta dies, vestits de sac.
4 Aquests són els dos olivers i els dos portallànties que estan davant del Déu de la terra.
5 I si algú els vol fer mal, els surt foc de la boca i devora els seus enemics.
10:5-7 Dn 12:7 10:8-10 Ez 2:8-3:3 11:2 Lc 21:24


   1331   1332   1333   1334   1335