Page 1336 - Biblia Català TBS
P. 1336

Apocalipsi 14, 15
4 Aquests són els qui no s’havien contaminat amb dones, perquè són verges. Aquests són els qui segueixen l’Anyell a tot arreu on va. Aquests foren comprats d’entre els homes com a primícies per a Déu i per a l’Anyell.
5 I en la seva boca no s’hi ha trobat engany, perquè són irreprensibles davant del tron de Déu.
6 I vaig veure un altre àngel que volava pel mig del cel, i tenia un evangeli etern per anunciar-lo als habitants de la terra, a tota nació, i tribu, i llengua, i poble.
7 I deia amb veu forta: Temeu Déu i doneu-li glòria, perquè ha arribat l’hora del seu judici; i adoreu Aquell queféuelcelilaterraielmariles fonts de les aigües.
8 I un altre àngel el seguí, que deia: Ha caigut, ha caigut Babilònia, la gran ciutat, perquè ha fet beure a totes les nacions del vi del furor de la seva fornicació.
9 I un tercer àngel els seguí, que deia amb veu forta: Si algú adora la bèstia i la seva imatge, i rep la marca en el seu front o en la seva mà,
10 també ell beurà del vi del furor de Déu, abocat sense mescla en la copa de la seva ira, i serà turmentat amb foc i sofre davant dels àngels sants i davant l’Anyell.
11 I el fum del turment d’ells puja pels segles dels segles, i no tenen repòs ni de dia ni de nit els qui ado- rin la bèstia i la seva imatge, i el qui rebi la marca del seu nom.
12 Aquí hi ha la perseverança dels sants; aquí, els qui guarden els ma- naments de Déu i la fe de Jesús.
13 I vaig escoltar una veu del cel que em deia: Escriu: Feliços els morts que moren en el Senyor des d’ara. Sí, diu l’Esperit, que reposin dels seus treballs, ja que les seves obres els acompanyen.
14 I vaig veure i, heus aquí, un núvol blanc, i sobre el núvol un que seia semblant a un  ll de l’home que tenia al cap una corona d’or, i en la seva mà una falç esmolada.
15 I un altre àngel sortí del temple, cridant amb veu forta al qui seia sobre el núvol: Envia la teva falç i sega, perquè t’ha arribat l’hora de segar, perquè la collita de la terra ja és seca.
16 I el qui seia sobre el núvol llançà la seva falç sobre la terra, i la terra fou segada.
17 I un altre àngel, que també tenia una falç esmolada, sortí del temple del cel.
18 I un altre àngel, que tenia potestat sobre el foc, sortí de l’altar, i cridà amb un crit fort al qui tenia la falç esmolada, dient: Envia la teva falç esmolada, i verema els raïms de la vinya de la terra, perquè els seus grans ja són madurs.
19 I l’àngel llançà la seva falç a la terra, i veremà la vinya de la terra, i llançà el raïm al gran cup de la ira de Déu.
20 I el cup fou trepitjat fora de la ciutat, i del cup sortí sang  ns a les brides dels cavalls, per mil sis-cents estadis.
14:8 Is 21:9; Ap 18:2 14:10, 11 Is 51:17; Gn 19:24; Is 34:10 14:14 Dn 7:13 14:15 Jl 3:13 14:19, 20 Is 63:3; Ap 19:15 15:3 Ex 15:1
1328
15
àngels que tenien les set darreres plagues, perquè amb elles s’ha com- pletat el furor de Déu.
2 I vaig veure com un mar de vidre barrejat amb foc, i els que sortien vencedors de la bèstia i de la seva imatge i de la seva marca i de la xifra del seu nom, drets sobre el mar de vidre, i tenien cítares de Déu.
3 I canten el càntic de Moisès, el servent de Déu, i el càntic de l’Anyell, dient: Grans i meravelloses
I vaig veure un altre senyal en
el cel, gran i meravellós: set


   1334   1335   1336   1337   1338