Page 1337 - Biblia Català TBS
P. 1337

Apocalipsi 15, 16
és i el qui era i el qui serà, perquè has judicat aquestes coses.
6 Perquè ells vessaren la sang dels sants i profetes, i tu els has donat a beure sang, perquè s’ho mereixen.
7 I en vaig escoltar un altre que, des de l’altar, deia: Sí, Senyor Déu totpoderós, veritables i justos són els teus judicis.
8 I el quart àngel abocà la seva copa sobre el sol, i li fou donat de cremar els homes amb foc.
9 I els homes es cremaren per la gran calor, i blasfemaren el Nom de Déu, que té potestat sobre aques- tes plagues, i no es penediren per donar-li glòria.
10 I el cinquè àngel abocà la seva copa sobre el tron de la bèstia, i el seu reialme fou entenebrit; i es mos- segaven les llengües de dolor.
11 I blasfemaren el Déu del cel per causa dels seus dolors i de les seves úlceres, i no es penediren de les seves obres.
12 I el sisè àngel abocà la seva copa sobre el gran riu Eufrates, i la seva aigua s’eixugà, a   de preparar el camí als reis de l’orient.
13 I vaig veure sortir, de la boca del dracidelabocadelabèstiaidela boca del fals profeta, tres esperits impurs, semblants a granotes.
14 Perquè són esperits de dimonis que fan senyals, i surten cap als reis delaterraidetotelmónhabitat,a  de reunir-los per a la batalla d’aquell gran dia del Déu totpoderós.
15 Heus aquí, vinc com un lladre. Feliç el qui vetlla i manté posats els seus vestits, perquè no vagi despu- llat, i vegin la seva vergonya.
a l’aire. I sortí una veu forta del tem-
15:8 1Re 8:10, 11; Is 6:4 16:15 Mt 24:43, 44; Ap 3:3 1329
són les teves obres, Senyor Déu tot- poderós. Justos i veritables són els teus camins, Rei dels sants!
4 Qui no et temerà, Senyor, i no glori carà el teu Nom? Perquè tu sol ets sant, perquè totes les nacions vindran i es prostraran davant teu, perquè s’han manifestat els teus judicis.
5 I després d’aquestes coses vaig veure i, heus aquí, fou obert en el cel el temple del tabernacle del testimo- ni.
6 I els set àngels que tenien les set plagues sortiren del temple, vestits de lli pur i resplendent, i cenyits pels pits amb cenyidors d’or.
7 I un dels quatre éssers vivents donà als set àngels set copes d’or, plenes del furor de Déu que viu pels segles dels segles.
8 I el temple s’omplí de fum per la glòria de Déu i pel seu poder; i ningú no podia entrar en el temple  ns que s’haguessin completat les set plagues dels set àngels.
16I vaig escoltar una veu forta del temple que deia als set àngels: Aneu i aboqueu a la terra les
copes del furor de Déu.
2 I el primer se n’anà i abocà la seva copa sobre la terra, i vingué una úlce- ra dolenta i maligna sobre els homes que tenien la marca de la bèstia, i sobre els qui adoraven la seva imat- ge.
3 I el segon àngel abocà la seva copa en el mar, i es tornà sang com de mort. I morí tota ànima vivent en el mar.
4 I el tercer àngel abocà la seva copa
en els rius i en les fonts de les aigües,
i es tornaren sang.
5 I vaig escoltar l’àngel de les aigües, 17 I el setè àngel abocà la seva copa
que deia: Ets just, oh Senyor, el qui
15:4 Jr 10:7 15:5 Nm 1:50; He 9:2, 3; Ap 11:19
16 I els reuní en un lloc que en he- breu s’anomena Harmagedon.


   1335   1336   1337   1338   1339