Page 1341 - Biblia Català TBS
P. 1341

18 per menjar carn de reis i carn de tribuns i carn de poderosos i carn de cavalls i dels qui els munten, i carn de tots, lliures i esclaus, tant petits com grans.
19 I vaig veure la bèstia i els reis de la terra i els seus exèrcits aplegats per fer la guerra contra el qui mun- tava el cavall i contra el seu exèrcit. 20 I la bèstia fou capturada, i amb ella el fals profeta que havia fet els senyals davant d’ella, amb els quals havia enganyat els qui havien rebut la marca de la bèstia, i els qui ado- raven la seva imatge. Tots dos foren llançats vius al llac de foc que crema amb sofre.
21 I els restants foren matats amb l’espasa del qui muntava el cavall, la que sortia de la seva boca. I tots els ocells s’atiparen de les seves carns.
Apocalipsi 19, 20, 21
6 Feliçisantelquitépartenla primera resurrecció: la segona mort no té potestat sobre ells, sinó que seran sacerdots de Déu i del Crist, i regnaran amb ell mil anys.
7 I quan s’hagin complert els mil anys, Satanàs serà deslligat de la seva presó.
8 I sortirà per enganyar les nacions que hi ha als quatre angles de la terra, Gog i Magog, per reunir-los per a la batalla. I el seu nombre és com la sorra del mar.
9 I pujaren per l’amplada de la terra, i rodejaren el campament dels sants i la ciutat estimada. I baixà foc de part de Déu des del cel i els devorà.
10 I el diable que els enganyava fou llançat al llac de foc i de sofre, on eren la bèstia i el fals profeta; i seran tur- mentats dia i nit pels segles dels segles.
11 I vaig veure un gran tron blanc i Aquell que hi seia; i davant del seu rostre fugiren la terra i el cel, i no fou trobat un lloc per a ells.
12 I vaig veure els morts, petits i grans, que eren drets davant Déu. I uns llibres foren oberts; i també fou obert un altre llibre, que és el de la Vida. I els morts foren judicats per les coses que hi ha escrites en els llibres, segons les seves obres.
13 I el mar donà els morts que hi havia en ell. I la mort i l’infern donaren els morts que hi havia en ells. I cadascú fou judicat segons les seves obres.
14 I la mort i l’infern foren llançats al llac de foc. Aquesta és la segona mort. 15 I el qui no fou trobat escrit en el Llibre de la Vida fou llançat al llac de foc.
20
I vaig veure un àngel baixant
del cel, que tenia la clau de l’abisme i una gran cadena a la mà. 2 I agafà el drac, la serp antiga, que és el diable i Satanàs, i el lligà mil anys;
3 i el llançà a l’abisme, el tancà amb clau i posà un segell al damunt, a   que no enganyi més les nacions  ns que es compleixin mil anys. I després d’aquestes coses ha de ser deslligat per una mica de temps.
4 I vaig veure uns trons, i s’hi van asseure. I els fou donat judici. I vaig veure les ànimes dels qui havien estat decapitats per causa del testi- moni de Jesús i per causa de la pa- raula de Déu, i que no havien adorat la bèstia ni la seva imatge, ni havien rebut la marca en el front o en la mà; i visqueren i regnaren amb Crist mil anys.
5 Però els altres morts no tornaren a viure  ns que s’hagueren complert els mil anys. Aquesta és la primera resurrecció.
19:20 Ap 13:4 20:2 Gn 3:1; Ap 12:9 20:8 Ez 38:1
20:13 infern: en grec “hades” 21:1 Is 65:17; 66:22: 2Pe 3:13
21
cel i la primera terra han passat, i el mar ja no existeix.
I vaig veure un cel nou i una
terra nova. Perquè el primer
20:11, 12 Dn 7:9
1333


   1339   1340   1341   1342   1343