Page 1344 - Biblia Català TBS
P. 1344

Apocalipsi 22
20 El qui dóna testimoni d’aquestes coses diu: Sí, vinc aviat. Amén. Sí, vine, Senyor Jesús!
22:20 He 9:28; 10:36-37
21 La gràcia del nostre Senyor Jesu-Crist sigui amb tots vosaltres. Amén.
1336


   1342   1343   1344   1345   1346