Page 1346 - Biblia Català TBS
P. 1346

Monedes
Nom
Metall
equivalència actual
Dàric
Or
8,42 g
Xèquel
Plata
11 g
Mina
Plata
571 g
Talent
34,2 kg
Mesures de longitud
Nou Testament
Nom
valor relatiu dins del sistema
equivalència actual
Peu
2/3 colzada
30 cm
Colzada
1
46,3 cm
Passa
2 colzades
90 cm
Braça
4 colzades
1,80 m
Estadi
100 braces
185 m
Milla
8 estadis
1480 m
Mesures de capacitat per a sòlids Mesures de capacitat per a líquids
Mesures de pes
Monedes
Nom
equivalència actual
Mesura
12 l
Nom
equivalència actual
Bat
39 l
Nom
valor relatiu dins del sistema
equivalència actual
Lliura
327,5 g
Mina
364 g
Talent
60 mines
21,7 kg (41kg)
Nom
metall
Valor relatiu
equivalència actual
Dracma
Plata
1 denari (aprox.)
3,64 g
Estàrter
Plata
4 dracmes
14,55 g
Tetradracma
Plata
4 dracmes
14,55 g
Lepton
Bronze
1/128 denaris
0,86 g
Quadrant
Bronze
1/64 denaris
3,1 g
As
Bronze
1/16 denaris
10,8g
Denari
Plata
3,81 g (el salari d’un dia)
Mina
100 denaris
364 g
Talent
6000 denaris
21,7 kg
1338


   1342   1343   1344   1345   1346