Page 135 - Biblia Català TBS
P. 135

cap dels rèptils que s’arrosseguen sobre la terra.
45 Perquè jo sóc Jahveh, que us faig pujar de la terra d’Egipte per ser el vostre Déu. I sereu sants, perquè jo sóc sant.
46 Aquesta és la llei del bestiar, i dels ocells, i de tot ésser viu que es belluga dins les aigües, i de tota creatura que abunda sobre la terra; 47 per fer distinció entre impur i pur, i entre l’animal que es pot men- jar i l’animal que no es pot menjar.
12
Levític 11, 12, 13
sacri ci pel pecat; i el sacerdot farà expiació per ella, i serà puri cada.
13
2 Quan un home tingui sobre la pell de la seva carn una tumefacció, o una erupció, o una taca blanquinosa, i es torni com una màcula de lepra en la pell de la seva carn, serà portat al sacerdot Aaron, o a un dels seus  lls, els sacerdots.
3 I el sacerdot examinarà la màcula enlapelldelacarn,isielpèlenla màcula s’ha tornat blanc, i l’aspecte de la marca és més profund que la pell de la seva carn, és una marca de lepra. I el sacerdot l’examinarà, i el declararà impur.
4 I si la taca blanquinosa és blanca sobre la pell de la seva carn, i el seu aspecte no és més profund que la pell, i el seu pèl no s’ha tornat blanc, llavors el sacerdot aïllarà el qui tin- gui la marca set dies.
5 I el sacerdot l’examinarà al setè dia, i si, heus aquí, als seus ulls la marca subsisteix i la marca no s’ha estès per la pell, llavors el sacerdot el reclourà set dies més.
6 I el sacerdot l’examinarà per sego- na vegada el setè dia i, heus aquí, si la marca ha perdut el color i la marca no s’ha estès per la pell, llavors el sacerdot el declararà pur: és una crosta. I es rentarà els seus vestits, i serà pur.
7 Però si la crosta s’ha anat este- nent per la pell després que s’hagi presentat al sacerdot per a la seva puri cació, tornarà a presentar-se al sacerdot.
8 I el sacerdot l’examinarà, i, heus aquí, si la crosta s’ha estès per la pell, llavors el sacerdot el declararà impur: és lepra.
9 Quan un home tingui en ell la marca de la lepra, serà portat al sa- cerdot;
I Jahveh parlà a Moisès,
dient:
2 Parla als  lls d’Israel, dient: Quan la dona concebi i infanti un mascle, serà impura set dies, com en els dies de la seva separació menstrual, serà impura.
3 I el vuitè dia serà circumcidada la carn del prepuci del seu  ll.
4 I ella restarà en la sang de la seva puri cació trenta-tres dies, no tocarà res sant, i no entrarà al santuari  ns al compliment dels dies de la seva puri cació.
5 I si infanta una femella, serà im- pura dues setmanes, com en la seva menstruació, i restarà seixanta-sis dies en la sang de la seva puri ca- ció.
6 I quan s’hauran complert els dies de la puri cació d’ella, per un  ll o per una  lla, ella portarà al sacerdot, a l’entrada de la tenda de la reunió, un anyell d’un any per a l’holocaust, i un colomí o una tórtora per al sa- cri ci pel pecat.
7 I ell l’oferirà davant Jahveh i farà expiació per ella; i ella serà puri ca- da del  uix de la seva sang. Aquesta és la llei de la dona que infanta un mascle o una femella.
8 Isinoentéprouperunanyell, prendrà dues tórtores o dos colomins, l’un per a l’holocaust i l’altre per al
12:2 Lc 2:22 12:3 Lc 2:21; Ga 5:3; Fl 3:3, 5 12:8 Lc 2:24 13:3 Lc 17:14
I Jahveh parlà a Moisès i a
Aaron, dient:
127


   133   134   135   136   137