Page 137 - Biblia Català TBS
P. 137

33 llavors s’afaitarà, però no s’afaitarà la part de la tinya; i el sacerdot reclou- rà el que té la tinya set dies més.
34 I el setè dia el sacerdot examinarà la tinya, i, heus aquí, si la tinya no s’ha estès per la pell, i el seu aspecte no és més profund que la pell, lla- vors el sacerdot el declararà pur, i es rentarà els seus vestits i serà pur.
35 Isilatinyas’esténmoltperla pell després de la seva puri cació, 36 llavors el sacerdot l’examinarà, i, heus aquí, si la tinya s’ha estès per la pell, no cal que el sacerdot cerqui si hi ha pèl groguenc: és impur.
37 I si als seus ulls la tinya està aturada i hi ha crescut pèl negre, la tinya ha estat guarida, és pur. I el sacerdot el declararà pur.
38 Iquanunhomeounadonaté taques blanquinoses a la pell de la carn, taques blanquinoses lluents,
39 el sacerdot, doncs, ho examinarà i, heus aquí, si les taques a la pell de la seva carn són d’un blanc afeblit, és un exantema que ha esclatat a la pell, és pur.
40 I quan un home té el cap pelat, és calb, és pur;
41 isiperlapartdelasevacarael seu cap és pelat, és calb del davant, és pur;
42 i si a la part calba del darrere o a la part calba del davant hi ha una marca blanc-vermellosa, és lepra que esclata a la part calba del darrere o a la part calba del davant:
43 i el sacerdot l’examinarà, i si, heus aquí, la tumefacció de la marca és blanc-vermellosa a la part calba del darrere del crani o del davant, amb un aspecte de lepra en la pell de la carn,
44 l’home és leprós, és impur. El sa- cerdot el declararà certament impur, la seva marca és en el seu cap.
45 I el leprós que tingui la marca portarà els seus vestits esquinçats, el
13:46 Lc 17:12
Levític 13
seu cap descobert, i es cobrirà  ns al llavi de dalt, i cridarà: Impur, impur! 46 Tots els dies que tindrà en ell la marca serà impur. És impur: habita- rà sol, tindrà el seu estatge fora del campament.
47 I quan la roba tingui una marca de lepra, sigui roba de llana o de lli, 48 oal’orditoal lat,delliode llana, o a la pell, o a qualsevol article de pell,
49 si la marca és verdosenca o ver- mellosa en la roba o en la pell, o en l’ordit o en el  lat, o en qualsevol article de cuir: és una marca de lepra i s’ha de mostrar al sacerdot.
50 I el sacerdot examinarà la marca i reclourà això que té la marca set dies. 51 I el setè dia examinarà la marca, i si s’ha estès per la roba o per l’ordit o pel  lat o per la pell, o per qualsevol article de pell, la màcula és lepra maligna, és impur.
52 I cremarà la roba o l’ordit o el  lat, de llana o de lli, o qualsevol article de pell en el qual hi hagi la marca, perquè és lepra maligna. Serà cremat al foc.
53 I si el sacerdot l’examina i, heus aquí, la màcula no s’ha estès pel vestit, o per l’ordit o pel  lat, o per qualsevol article de pell,
54 llavors el sacerdot manarà que rentin la màcula, i el reclourà set dies més.
55 I el sacerdot l’examinarà després que s’hagi rentat la màcula, i si, heus aquí, la màcula no ha canviat el seu aspecte, i la màcula no s’ha estès, és impur, el cremaràs amb foc: hi ha corrosió per la part del darrere i per la part del davant.
56 I si el sacerdot l’examina i, heus aquí, la màcula ha perdut el color després que hagi estat rentada, l’esquinçarà del vestit, o de la pell, o de l’ordit o del  lat,
57 i si torna a aparèixer al vestit, o a l’ordit, o al  lat, o a qualsevol article
129


   135   136   137   138   139