Page 140 - Biblia Català TBS
P. 140

Levític 14, 15
estès per la casa, és lepra maligna a la casa, és impura.
45 I enderrocarà la casa, les seves pedres i les seves fustes i tot l’arrebossat de la casa, i ho traurà fora de la ciutat, en un lloc impur. 46 I el que entri a la casa durant tots els dies que l’ha tancat, serà impur ns al vespre;
47 i el que jagui en la casa rentarà el seus vestits, i el que mengi en la casa, rentarà els seus vestits.
48 Però si el sacerdot entra i mira i, heus aquí, la marca no s’ha estès per la casa després d’arrebossar la casa, el sacerdot declararà la casa pura, perquè el mal ha estat guarit.
49 I per puri car la casa, prendrà dos ocells i fusta de cedre i escarlata i hisop;
50 i degollarà un dels ocells dins un atuell de terrissa sobre aigua viva,
51 i prendrà la fusta de cedre i l’hisop i l’escarlata amb l’ocell viu i els mullarà dins la sang de l’ocell de- gollat i dins l’aigua viva, i en ruixarà sobre la casa set vegades.
52 I puri carà la casa amb la sang de l’ocell, amb l’aigua viva, i amb l’ocell viu, i amb la fusta de cedre, i amb l’hisop, i amb l’escarlata;
53 i aviarà l’ocell viu fora de la ciutat, sobre la faç del camp; i farà l’expiació per la casa, i serà pura.
54 Aquesta és la llei per a tota marca de lepra i de tinya,
55 iperalalepradelarobaidela casa,
56 i per a la tumefacció, i per a l’erupció i per a la taca blanquinosa, 57 per ensenyar en quin moment són impures i en quin moment són pures. Aquesta és la llei de la lepra.
seva carn, serà impur a causa del seu uix;
3 aquesta serà la seva impuresa en elseu uix:tantsilasevacarnraja amb el seu uix, com si la seva carn s’atura a causa del seu uix, és la seva impuresa.
4 Tot llit on jaurà el qui tingui el uix, serà impur, i tota cosa sobre la qual seurà, serà impura.
5 I l’home que toqui el seu llit, ren- tarà els seus vestits i es banyarà en aigua, i serà impur ns al vespre.
6 I el que segui sobre on s’ha asse- gut la persona que té el uix, rentarà els seus vestits i es banyarà en aigua, i serà impur ns al vespre.
7 Iquitoquilacarndelquitéun uix, rentarà els seus vestits i es banyarà en aigua, i serà impur ns al vespre.
8 I si el qui té el uix escup sobre el pur, llavors s’haurà de rentar els vestits i es banyarà en aigua, i serà impur ns al vespre.
9 I tota sella damunt la qual haurà ca- valcat el qui té un uix, serà impura. 10 I tothom que toqui qualsevol cosa que hagi estat sota ell serà impur ns al vespre, i el qui el transporti es ren- tarà els vestits i es banyarà en aigua, i serà impur ns al vespre.
11 I tothom que toqui el qui té un uix i no s’esbandeixi les mans amb aigua, rentarà els seus vestits i es banyarà en aigua, i serà impur ns al vespre.
12 I l’atuell de terrissa que toqui el qui té el uix serà trencat, i tot estri de fusta serà esbandit amb aigua.
13 I quan el qui té el uix es netegi del seu uix, llavors comptarà set dies per a la seva puri cació, i ren- tarà els seus vestits i banyarà la seva carn en aigua viva, i serà pur.
14 I al vuitè dia prendrà dues tórto- res o dos colomins, i vindrà davant Jahveh, a l’entrada de la tenda de la reunió, i els donarà al sacerdot.
15
I Jahveh parlà a Moisès i a
Aaron, dient:
2 Parleu als lls d’Israel i digueu-los: Quan un home tingui un uix en la
132


   138   139   140   141   142