Page 143 - Biblia Català TBS
P. 143

tits, i sortirà i oferirà el seu holocaust i l’holocaust del poble, i farà expia- ció per ell mateix i pel poble.
25 I farà pujar en fum el greix del sacri ci pel pecat sobre l’altar.
26 Ielquideixàanarelboccoma boc alliberat rentarà els seus vestits i banyarà la seva carn en aigua, i després entrarà al campament.
27 I seran portats fora del campa- ment el vedell del sacri ci pel pecat i el boc del sacri ci pel pecat, la sang dels quals ha estat entrada per fer expiació en el santuari, i cremaran amb foc les seves pells, i les seves carns, i els seus fems.
28 I el qui els haurà cremat rentarà els seus vestits i banyarà la seva carn en aigua, i després entrarà al campa- ment.
29 I això serà per a vosaltres un estatut perpetu. Al setè mes, al desè dia del mes, humiliareu les vostres ànimes, i no fareu cap treball, ni el nadiu ni l’estranger que sojorna entre vosaltres,
30 perquè en aquest dia serà feta expiació per vosaltres, per puri car-vos; i vosaltres sereu puri - cats de tots els vostres pecats davant Jahveh.
31 Serà per a vosaltres un dissabte de descans, i humiliareu les vostres ànimes. És un estatut perpetu.
32 I el sacerdot que haurà estat ungit i consagrat per ser sacerdot en el lloc del seu pare farà l’expiació; i es ves- tirà les robes de lli, els vestits sants, 33 i farà expiació pel santuari sant, i farà expiació per la tenda de la reunió i per l’altar; i farà expiació pels sacerdots i per tot el poble de l’assemblea.
34 I això serà per a vosaltres un estatut perpetu, per fer expiació pels  lls d’Israel a causa de tots els seus pecats una vegada l’any. I ho féu com Jahveh havia manat a Moisès.
Levític 16, 17
17I Jahveh parlà a Moisès, dient:
2 Parla a Aaron i als seus  lls, i a tots els  lls d’Israel, i els diràs: Això és el que Jahveh ha manat, dient:
3 Qualsevol home de la casa d’Israel que degolli un bou o un anyell o una cabra dins del campament, o que el degolli fora del campament,
4 i no el porti a l’entrada de la tenda de la reunió, per oferir una ofre- na a Jahveh davant del tabernacle de Jahveh, la sang se li comptarà a aquest home. Ha vessat sang, i aquest home serà tallat d’entre el poble;
5 a   que els  lls d’Israel portin els seus sacri cis, els que sacri quen al camp, i que els portin a Jahveh a l’entrada de la tenda de la reunió, al sacerdot, i que els sacri quin com a ofrenes de pau a Jahveh.
6 I el sacerdot aspergirà la sang sobre l’altar de Jahveh a l’entrada de la tenda de la reunió, i farà pujar en fum el greix com a olor suau per a Jahveh.
7 I no sacri caran més els seus sa- cri cisalsdimonisdarreredelsquals es prostituïren: això és un estatut perpetu per a ells per les seves gene- racions.
8 I els diràs: Qualsevol home de la casa d’Israel, o dels estrangers que sojornen entre vosaltres, que ofereixi un holocaust o un sacri ci,
9 i no el porti a l’entrada de la tenda de la reunió per fer-lo sacri car a Jahveh, aquest home serà tallat del seu poble.
10 I qualsevol home de la casa d’Israel, o dels estrangers que sojor- nen entre vosaltres, que mengi cap mena de sang, jo posaré el meu ros- tre contra aquella persona que haurà menjat la sang, i el tallaré d’enmig del seu poble;
11 perquè la vida de la carn és en la sang, i jo us l’he donat sobre
16:26 hebreu: Azazel 16:27 He 13:11 17:7 1Co 10:20 17:11 Mt 26:28; Rm 5:9; Ef 1:7
135


   141   142   143   144   145