Page 147 - Biblia Català TBS
P. 147

37 I guardareu tots els meus estatuts i tots els meus judicis, i els compli- reu. Jo sóc Jahveh.
Levític 19, 20
11 I l’home que jagui amb la mu- ller del seu pare, ha descobert la nuesa del seu pare: tots dos hauran de morir. La seva sang serà sobre ells.
dient: 20
I Jahveh parlà a Moisès,
I l’home que jagui amb la seva
2 I diràs als  lls d’Israel: Qualsevol home d’entre els  lls d’Israel, o d’entre els estrangers que sojornen a Israel, que doni de la seva descen- dència a Moloc, del cert morirà. El poble de la terra l’apedregarà.
3 I jo mateix posaré la meva faç con- tra aquest home, i el tallaré d’enmig del seu poble, perquè ha donat de la seva descendència a Moloc per contaminar el meu santuari i per profanar el meu sant Nom.
4 I si la gent del país acluca del tot els seus ulls sobre aquest home quan dóna de la seva descendència a Moloc, per no fer-lo morir,
5 llavors jo mateix posaré la meva faç contra aquest home i contra la seva família, i el tallaré d’enmig del seu poble, a ell i a tots els qui han fornicat darrere d’ell, fornicant dar- rere Moloc.
6 I la persona que es giri als nigro- màntics i als endevins per fornicar darrere d’ells, jo posaré la meva faç contra aquella persona i la tallaré d’enmig del seu poble.
7 I us santi careu, doncs, i sereu sants, perquè jo sóc Jahveh, el vostre Déu.
8 I guardareu els meus estatuts i els fareu. Jo sóc Jahveh que us santi co.
9 Perquè qualsevol que maleeixi el seu pare i la seva mare, del cert mo- rirà; ha maleït el seu pare i la seva mare: la seva sang serà sobre ell.
10 I l’home que cometi adulteri amb la muller d’un altre, el que ha comès adulteri amb la muller del seu proïs- me, l’adúlter i l’adúltera hauran de morir.
20:9 Mt 15:4 20:10 Jn 8:5
12
nora, tots dos del cert moriran: han
fet confusió. La seva sang serà sobre ells.
13 I l’home que jagui amb un altre home com es jau amb una dona, tots dos han comès perversió: del cert moriran. La seva sang serà sobre ells.
14 I l’home que prengui una dona i la mare d’ella, ha comès una maldat, ell i elles seran cremats amb foc, perquè no hi hagi maldat entre vosal- tres.
15 I l’home que copuli amb un animal, del cert morirà i també matareu l’animal.
16 I la dona que s’acosti a qualsevol animal per acoblar-s’hi, matareu la dona i l’animal, del cert moriran. La seva sang serà sobre ells.
17 I l’home que prengui la seva ger- mana, la  lla del seu pare o la  lla de la seva mare, i ell veu la nuesa d’ella i ella veu la nuesa d’ell, això és una infàmia, seran exterminats davant dels ulls dels  lls del seu poble, ell ha descobert la nuesa de la seva germana, ell portarà la seva iniquitat.
18 I l’home que jagui amb una dona durant la seva menstruació i desco- breix la seva nuesa: ell ha despullat el  uix d’ella, i ella ha descobert el seu sang uix, tots dos seran tallats d’enmig del seu poble.
19 I no descobriràs la nuesa de la germana de la teva mare ni de la germana del teu pare; perquè això és despullar el seu parent: portaran la seva iniquitat.
20 I l’home que jagui amb la muller del seu oncle, ha descobert la nuesa del seu oncle, portaran el seu pecat: moriran sense  lls.
139


   145   146   147   148   149