Page 159 - Biblia Català TBS
P. 159

33 No farà distinció entre bo i do- lent, ni el canviarà, i, si el canvia, aquest i el seu canvi seran sants, no es rescataran.
Levític 27
34 Aquests són els manaments que Jahveh manà a Moisès per als  lls d’Israel a la muntanya del Sinaí.
151


   157   158   159   160   161