Page 166 - Biblia Català TBS
P. 166

Nombres 4
la llàntia, i l’encens perfumat, i el present perpetu, i l’oli de la unció; la supervisió de tot el tabernacle, i de tot allò que hi ha, en el santuari i en els seus utensilis.
17 I Jahveh parlà a Moisès i a Aaron, dient:
18 No tallareu la tribu de les famílies dels quehatites d’enmig dels levites. 19 I fareu així amb ells, perquè visquin i no morin quan s’atansin al Lloc Santíssim: Aaron i els seus lls vindran, i els assignaran cadascú al seu servei i a la seva càrrega;
20 i no entraran a mirar les coses santes ni per un moment: perquè moriran.
21 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
22 Compta els lls de Guerxon també per la casa dels seus pares, per les seves famílies,
23 de trenta anys en amunt ns a cinquanta anys, comptaràs tots els qui entren per a complir la tasca, per fer el servei a la tenda de la reunió. 24 Aquesta és la tasca de les famílies dels guerxonites, en el servei i en el transport:
25 portaran els tapissos del taber- nacle, i la tenda de la reunió, la seva coberta, i la coberta de pells de tàkhaix que hi ha al damunt, i la cortina de l’entrada de la tenda de la reunió,
26 i les cortines de l’atri i la cortina de l’entrada de la porta de l’atri que hi ha entorn del tabernacle i de l’altar, i les seves cordes, i tots els utensilis del seu servei, i tot el que ells han de fer, així serviran.
27 Per ordre d’Aaron i dels seus lls serà dirigida tota la tasca dels lls dels guerxonites, en tot el seu transport i en tota la seva tasca; i els encarregareu com el seu deure tot el que han de transportar.
28 Aquesta és la tasca de les famílies dels lls dels guerxonites en la tenda
4:20 1Sa 6:19 158
de la reunió, i els seus deures seran sota la mà d’Itamar, ll d’Aaron, el sacerdot.
29 I comptaràs els lls de Merarí, per les seves famílies i per la casa dels seus pares,
30 de trenta anys en amunt ns a cinquanta anys, els comptaràs, tots els qui entren al servei per fer la feina de la tasca de la tenda de la reunió.
31 I aquest és el deure de la seva càr- rega, de tota la seva tasca a la tenda de la reunió: les posts del tabernacle, i els seus travessers, i les seves co- lumnes, i els seus sòcols;
32 i les columnes d’entorn de l’atri i els seus sòcols i les seves estaques i les seves cordes, de tots els seus utensilis i de tot el seu servei; i assig- nareu per nom els utensilis encarre- gats al seu transport.
33 Aquesta és la tasca de les famílies dels lls de Merarí, segons tota la seva tasca a la tenda de la reunió, per mà d’Itamar, ll d’Aaron, el sacerdot.
34 I Moisès comptà, i Aaron i els prínceps de la congregació, els lls dels quehatites segons les seves fa- mílies i segons la casa dels seus pares,
35 de trenta anys en amunt i ns als cinquanta anys, cadascun dels qui entren al servei en la tenda de la reunió,
36 i els seus comptats, per les seves famílies, foren dos mil set-cents cinquanta.
37 Aquests són els comptats de les famílies dels quehatites, cadascun dels qui serveixen a la tenda de la reunió, que Moisès i Aaron compta- ren segons la paraula de Jahveh per mitjà de Moisès.
38 I els comptats dels lls de Guerxon per les seves famílies i per la casa dels seus pares,


   164   165   166   167   168