Page 17 - Biblia Català TBS
P. 17

i que abundin en la terra i siguin fructífers i es multipliquin damunt la terra.
18 I sortí Noè, i els seus  lls i la seva muller i les mullers dels seus  lls amb ell;
19 totes les bèsties, tots els rèptils i tot ocell, tot allò que es mou sobre la terra, segons les seves famílies, sortiren de l’arca.
20 I Noè edi cà un altar a Jahveh, i va prendre de tot el bestiar pur i de tot ocell pur, i va oferir holocaustos sobre l’altar.
21 I Jahveh es va complaure en l’olor suau. I Jahveh digué en el seu cor: Mai més no tornaré a maleir la terra a causa de l’home, perquè el desig del cor de l’home és dolent des de la seva infantesa. I mai més no tornaré a colpir tots els éssers vius, com ho he fet.
22 Durant tots els dies de la terra, sembra i sega, fred i calor, estiu i hivern, dia i nit, no s’acabaran.
9I Déu beneí Noè i els seus  lls, i els digué: Sigueu fructífers i mul- tipliqueu-vos i ompliu la terra.
2 I la por de vosaltres i l’espant de vosaltres serà sobre tota bèstia de la terra, i sobre tot ocell dels cels, en tot allò que es mou per la terra, i en tots els peixos del mar: tots són lliurats a la vostra mà.
3 Tot allò que es mou i té vida serà per al vostre aliment, igual que la vegetació verda: us ho he donat tot. 4 Però no menjareu carn amb la seva vida, és a dir, la seva sang.
5 I certament demanaré compte de la sang de la vostra vida: en demana- ré compte a tota bèstia, en demanaré compte a l’home, demanaré compte de la vida de l’home a qualsevol germà seu.
6 El qui vessi la sang de l’home, per l’home serà vessada la seva sang,
8:21 Ps 51:5 8:22 Is 54:9; Jr 33:20 9:2 Jm 3:7 9:6 Ex 20:13; Mt 26:52
Gènesi 8, 9
perquè a la imatge de Déu, Déu va fer l’home.
7 I vosaltres, sigueu fructífers i mul- tipliqueu-vos, abundeu en la terra i multipliqueu-vos-hi.
8 IDéuparlàaNoèialsseus lls amb ell, dient:
9 I jo, heus aquí, jo estableixo el meu pacte amb vosaltres i amb el vostre llinatge després de vosaltres, 10 i amb tots els éssers vius que són amb vosaltres: ocells, bestiar, i totes les bèsties de la terra que són amb vosaltres, amb tot allò que ha sortit de l’arca, amb tots els animals de la terra.
11 I estableixo el meu pacte amb vosaltres, i les aigües del diluvi mai més no exterminaran tota carn, i no hi haurà mai més cap diluvi per destruir la terra.
12 I Déu digué: Aquest és el senyal del pacte que jo poso entre jo i vos- altres i tot ésser vivent que és amb vosaltres, per a les generacions per sempre:
13 poso el meu arc en el núvol, i serà per senyal del pacte entre jo i la terra. 14 I s’esdevindrà, quan faci venir el núvol damunt la terra, que l’arc apareixerà en el núvol,
15 i em recordaré del meu pacte que hi ha entre jo i vosaltres i l’ànima de tota carn, i les aigües mai més no tornaran a ser un diluvi per destruir tota carn.
16 I l’arc serà en el núvol, i el miraré per recordar el pacte perpetu que hi ha entre Déu i tota ànima de tota carn que hi ha damunt la terra.
17 I Déu digué a Noè: Aquest és el senyal del pacte que he establert entre jo i tota carn que hi ha damunt la terra.
18 I els  lls de Noè que sortiren de l’arca foren Sem i Cam i Jàfet. I Cam fou el pare de Canaan.
9:4 Lv 7:26, 27; 17:11; Ft 15:20
17


   15   16   17   18   19