Page 177 - Biblia Català TBS
P. 177

10 I Moisès escoltà el poble plorant per les seves famílies, cadascú a l’entrada de la seva tenda, i la ira de Jahveh es va encendre molt, també semblà malament als ulls de Moisès. 11 I Moisès va dir a Jahveh: Per què has fet mal al teu servent? I per què no he trobat gràcia als teus ulls, que tu has posat la càrrega de tot aquest poble sobre meu?
12 ¿Sóc jo qui va concebre tot aquest poble? ¿Sóc jo qui el va infantar, perquè tu em diguis: Porta’ls al teu si, com un pare que cria un nadó, a la terra que vas jurar als seus pares? 13 D’on trauré carn per donar a tot aquest poble? Perquè ploren a mi, dient: Dóna’ns carn per menjar!
14 No puc jo sol portar tot aquest poble, perquè és massa pesat per a mi.
15 I si em tractes així, mata’m, si us plau, mata’m, si he trobat gràcia als teus ulls, i no em deixis veure la meva desgràcia.
16 I Jahveh digué a Moisès: Reuneix- me setanta homes d’entre els ancians d’Israel, que tu sàpigues que són ancians del poble i principals seus, i els portaràs a la tenda de la reunió, i s’estaran allí amb tu.
17 I baixaré i parlaré amb tu allà, i prendré de l’Esperit que és sobre teu, i en posaré sobre ells, i ells portaran amb tu la càrrega del poble i no la portaràs tu sol.
18 I diràs al poble: Santi queu-vos per a demà, i menjareu carn, perquè heu plorat a les orelles de Jahveh, dient: Qui ens donarà carn per men- jar? Perquè, a Egipte, estàvem bé! Jahveh, doncs, us donarà carn, i vosaltres menjareu.
19 En menjareu, no pas un sol dia, ni dos dies, ni cinc dies, ni deu dies, ni vint dies;
20 sinó un mes,  ns que us surti pels nassos, i us faci fàstic; perquè heu menyspreat Jahveh que és enmig de
Nombres 11
vosaltres, i heu plorat davant d’ell, dient: Per què vam sortir d’Egipte? 21 I Moisès digué: Aquest poble enmig del qual sóc té sis-cents mil homes de peu, i tu has dit: Els dona- ré carn i en menjaran un mes.
22 ¿Es degollarà bestiar menut i gros per a ells, perquè en tinguin prou? ¿O s’aplegaran tots els peixos del mar per a ells, perquè en tinguin prou?
23 I Jahveh va dir a Moisès: S’ha es- curçat la mà de Jahveh? Ara veuràs si la meva paraula es compleix per a tuono.
24 I Moisès sortí i parlà al poble les paraules de Jahveh; i va reunir els setanta homes dels ancians del poble, i els féu restar drets al voltant de la tenda.
25 I Jahveh baixà en el núvol i li parlà, i prengué de l’Esperit que era sobre ell, i en posà sobre els setanta ancians. I s’esdevingué que, quan l’Esperit restà sobre ells, ells profetit- zaren, però ja no ho van fer mai més.
26 I dos homes s’estigueren al cam- pament –el nom de l’un era Eldad i el nom de l’altre Medad–, i l’Esperit restà sobre ells –i aquests eren entre els inscrits, però no havien sortit de la tenda–, i profetitzaven en el cam- pament.
27 I un jove va córrer, i ho va expli- car a Moisès, dient: Eldad i Medad estan profetitzant al campament.
28 I Josuè  ll de Nun, el servidor de Moisès, un dels seus joves, res- pongué i digué: Moisès, senyor meu, impedeix-los-ho.
29 I Moisès li digué: Tens gelosia per mi? Tant de bo que tot el poble de Jahveh fossin profetes, que Jahveh posés el seu Esperit sobre ells!
30 I Moisès es retirà al campament, ell i els ancians d’Israel.
31 I s’aixecà un vent de part de Jahveh, i portà guatlles des del mar,
11:13 Mt 15:33 11:15 1Re 19:4; Jo 4:3 11:23 Is 59:1 11:28 Lc 9:49
169


   175   176   177   178   179