Page 178 - Biblia Català TBS
P. 178

Nombres 11, 12, 13
i les deixà caure a la vora del cam- pament, com un dia de camí a una banda i com un dia de camí a l’altra banda, al voltant del campament, i com dues colzades damunt la super- fície de la terra.
32 I el poble s’aixecà tot aquell dia, i tota la nit, i tot l’endemà, i aplegà les guatlles –el qui menys, en va aplegar deu ómers– i les van estendre per a ells al voltant del campament.
33 La carn encara era entre les seves dents, abans de mastegar-la, quan la ira de Jahveh es va encendre contra el poble, i Jahveh va colpir el poble amb una plaga molt severa.
34 I aquell lloc s’anomenà Quibrot- Ataavà, perquè allà enterraren el poble que havia desitjat cobejosa- ment.
35 De Quibrot-Ataavà el poble marxà a Hasserot, i s’estigueren a Hasserot.
12
8 amb ell parlo boca a boca, i ober- tament, i no pas en enigmes, i ell contempla la semblança de Jahveh. Per què, doncs, no heu tingut por de parlar contra el meu servent, contra Moisès?
9 I la ira de Jahveh es va encendre contra ells, i ell se’n va anar.
10 I el núvol es retirà de sobre la tenda i, heus aquí, Maria era leprosa com la neu; i Aaron es girà vers Maria, i heus aquí, era leprosa.
11 I Aaron digué a Moisès: Oh, senyor meu, et suplico que no ens comptis el pecat, en el qual hem actuat insensatament i del qual som culpables!
12 Que ella no sigui com algú que ha nascut mort, que surt del ventre de la seva mare amb la carn mig consumida!
13 I Moisès clamà a Jahveh, dient: Oh Déu, et prego, guareix-la, et prego!
14 I Jahveh digué a Moisès: Si el seu pare li hagués escopit a la cara, no s’avergonyiria set dies? Serà reclosa set dies fora del campament, i des- prés que sigui admesa.
15 I Maria fou reclosa fora del cam- pament durant set dies, i el poble no marxà  ns que Maria fou admesa. 16 I després el poble sortí d’Hasserot i acampà en el desert de Paran.
13
2 Envia homes a explorar la terra de Canaan que jo dono als  lls d’Israel. Enviaràs un home per cada tribu dels seus pares, cadascun un príncep d’entre ells.
3 I Moisès els envià des del de- sert de Paran, segons la paraula de Jahveh; tots aquells homes eren caps dels  lls d’Israel.
4 I aquests eren els seus noms: de la tribu de Rubèn, Xammua,  ll de Zacur.
12:7 He 3:2, 5 12:8 Ex 33:11 12:14 Nm 5:2
I Maria parlà, i Aaron també,
contra Moisès a causa de la dona cuixita amb qui s’havia casat, perquè ell s’havia casat amb una dona cuixita.
2 I digueren: ¿Ha parlat Jahveh úni- cament per mitjà de Moisès? No ha parlat també per mitjà de nosaltres? I Jahveh ho escoltà.
3 I Moisès era un home molt humil, més que cap home que hi havia sobre la faç de la terra.
4 I de sobte Jahveh va dir a Moisès, i a Aaron, i a Maria: Sortiu vosaltres tres cap a la tenda de la reunió. I sortiren tots tres.
5 I Jahveh baixà en la columna de núvol, i es posà a l’entrada de la tenda, i cridà Aaron i Maria, i sorti- ren tots dos.
6 I digué: Escolteu ara les meves pa- raules: Si hi ha un profeta de Jahveh entre vosaltres, me li revelaré en una visió, parlaré amb ell en un somni.
7 No pas així amb el meu servent Moisès, que és  del en tota la meva casa,
I Jahveh parlà a Moisès,
11:34 vol dir: Tombes del desig 12:1 Ex 2:21 170
dient:


   176   177   178   179   180