Page 181 - Biblia Català TBS
P. 181

23 no veuran pas la terra que vaig jurar als seus pares, cap d’aquests que em menyspreen no la veurà.
24 Però el meu servent Caleb, com que ha tingut un esperit diferent, i m’ha seguit plenament, jo el portaré a la terra on ha entrat, i la seva des- cendència en prendrà possessió.
25 Ara bé, els amalequites i els ca- naneus habiten a la vall; demà gireu i marxeu cap al desert, camí del mar Roig.
26 I Jahveh parlà a Moisès i a Aaron, dient:
27 Fins quan suportaré aquesta con- gregació malvada que murmuren contra mi? He escoltat les murmura- cions dels  lls d’Israel que murmu- ren contra mi.
28 Digues-los: Jo visc –declaració de Jahveh–, tal com heu parlat a les meves orelles, així us faré;
29 en aquest desert cauran els vos- tres cadàvers, i tots els vostres cen- sats segons tot el vostre compte, de vint anys en amunt, que han mur- murat contra mi.
30 Certament, vosaltres no entra- reu a la terra on vaig jurar que us faria habitar, llevat de Caleb,  ll de Jefunnè, i Josuè,  ll de Nun.
31 I els vostres petits, dels quals heu dit que esdevindrien una presa, jo els hi faré entrar, i ells coneixeran la terra que vosaltres heu rebutjat.
32 Quant a vosaltres, els vostres cadàvers cauran en aquest desert,
33 i els vostres  lls seran pastors du- rant quaranta anys en aquest desert, i ells suportaran les vostres fornica- cions  ns que els vostres cadàvers siguin consumits en el desert.
34 Segons el nombre dels dies que vau explorar la terra, quaranta dies, tants anys com dies, vosaltres porta- reu la vostra iniquitat quaranta anys, i coneixereu la meva oposició.
35 Jo, Jahveh, he parlat: Faré això, ben cert, a tota aquesta congregació
Nombres 14, 15
malvada que s’ha reunit contra mi. En aquest desert seran consumits, i allà moriran.
36 I els homes que Moisès envià a explorar la terra, i que tornaren i feren murmurar tota la congregació contra ell, portant un mal informe sobre la terra,
37 aquells homes, doncs, que por- taren un mal informe de la terra, moriren per la plaga davant Jahveh. 38 I Josuè,  ll de Nun, i Caleb,  ll de Jefunnè, restaren vius, d’aquells homes que havien anat a explorar la terra.
39 I Moisès digué aquestes paraules a tots els  lls d’Israel, i el poble es va doldre molt.
40 I s’aixecaren de matí, i pujaren al cim de la muntanya, dient: Heus aquí, pujarem al lloc que Jahveh ha promès, perquè hem pecat.
41 I Moisès digué: Per què transgre- diu, doncs, la paraula de Jahveh? Això no prosperarà!
42 No pugeu, perquè Jahveh no és enmig de vosaltres, no fos que sigueu colpits davant dels vostres enemics.
43 Perquè els amalequites i els cana- neus seran allà enfront de vosaltres, i caureu sota l’espasa: perquè us heu apartat de Jahveh, i Jahveh no serà amb vosaltres.
44 I ells s’obstinaren a pujar al cim de la muntanya; però l’arca del pacte de Jahveh i Moisès no sortiren del mig del campament.
45 I l’amalequita i el cananeu que habitaven en aquella muntanya bai- xaren, i els colpiren, i els esclafaren  ns a Hormà.
14:23 Ps 95:11; He 3:11 14:24 Js 14:8, 10 14:32 1Co 10:5 14:34 Jr 18:9, 10
15
2 Parla als  lls d’Israel, i els diràs: Quan entreu a la terra dels vostres estatges, que jo us dono,
I Jahveh parlà a Moisès,
dient:
173


   179   180   181   182   183