Page 186 - Biblia Català TBS
P. 186

Nombres 17, 18
moni i, heus aquí, la vara d’Aaron, per la casa de Leví, havia brotat, i havia tret brots, orit, i produït ametlles.
9 I Moisès tragué totes les vares de davant Jahveh a tots els lls d’Israel, i les miraren, i cadascú prengué la seva vara.
10 I Jahveh digué a Moisès: Torna la vara d’Aaron davant del testimo- ni, perquè sigui guardada com un senyal contra els lls rebels, perquè posis  a les seves queixes contra mi: i no moriran.
11 I Moisès va fer tal com Jahveh li havia manat, així ho va fer.
12 I els lls d’Israel parlaren a Moisès, dient: Heus aquí, som morts, estem perduts, tots estem perduts!
13 Qualsevol que s’atansa al taber- nacle de Jahveh, mor; ¿acabarem, doncs, morint tots?
18
6 I jo, heus aquí, he pres els vostres germans, els levites, d’enmig dels lls d’Israel; donats a vosaltres com un do de Jahveh, per fer el servei de la tenda de la reunió.
7 Però tu, i els teus lls amb tu, tindreu cura del vostre sacerdoci en tot el que es refereix a l’altar, i dins del vel, i servireu; us he donat el vostre sacerdoci com un do de servei; i l’estrany que s’hi atansi serà fet morir.
8 I Jahveh parlà a Aaron: Heus aquí, jo t’he donat també l’encàrrec de les meves ofrenes elevades: totes les coses santi cades dels lls d’Israel te les he donat com a porció de la unció, i als teus lls, en estatut per- petu.
9 Això serà teu de les coses més santes reservades del foc: tota ofrena d’ells, qualsevol present d’ells, tot llur sacri ci pel pecat i tot llur sacri- ci per la culpa, que em restituiran, serà cosa molt santa per a tu i per als teus lls.
10 T’ho menjaràs en un lloc santís- sim; tot mascle en menjarà: et serà cosa santa.
11 Això també serà teu: l’ofrena ele- vada de llur do, amb totes les ofrenes brandades dels lls d’Israel; ho he donat a tu, i als teus lls i a les teves lles amb tu, en estatut perpetu: tot aquell qui sigui pur a casa teva en menjarà.
12 Tot el millor de l’oli, i tot el mi- llor del most i del blat, el primer que n’oferiran a Jahveh, t’ho he donat a tu.
13 Les primícies de tot el que hi ha a la terra, que ells portaran a Jahveh, seran teves: tot el qui sigui pur a casa teva en menjarà.
14 Tot allò que és dedicat a Déu a Israel, és teu.
15 Tot el qui obri la matriu de tota carn, que oferiran a Jahveh, així dels homes com del bestiar, serà
I Jahveh va dir a Aaron: Tu,
i els teus lls i la casa del teu pare amb tu, portareu la iniquitat del santuari; i tu, i els teus lls amb tu, portareu la iniquitat del vostre sacerdoci.
2 I també els teus germans, la tribu de Leví, la tribu del teu pare, fes-los atansar a tu, i que se t’ajuntin i et serveixin; i tu i els teus lls amb tu servireu davant la tenda del testimo- ni.
3 I guardaran el teu precepte i el precepte de tota la tenda; únicament no s’atansaran als utensilis del san- tuari ni a l’altar, i no moriran, ni ells ni vosaltres.
4 I s’ajuntaran a tu, i guardaran el precepte de la tenda de la reunió per fer tot el servei de la tenda, i cap estrany no s’atansarà a vosaltres.
5 I guardareu el precepte del santuari i el precepte de l’altar, i no hi haurà més ira contra els lls d’Israel.
17:10 He 9:4 17:13 He 10:19-22 178


   184   185   186   187   188