Page 192 - Biblia Català TBS
P. 192

Nombres 22
10 I Balaam digué a Déu: Balac,  ll de Sipor, rei de Moab, m’ha enviat a dir:
11 Vet aquí aquest poble que ha sortit d’Egipte i cobreix la terra; vine, ara, maleeix-me’l, potser podré lluitar amb ell i treure’l.
12 I Déu digué a Balaam: No vagis amb ells, ni maleeixis el poble, per- què és beneït.
13 I Balaam es llevà al matí, i digué als prínceps de Balac: Torneu-vos-en a la vostra terra, perquè Jahveh no em permet venir amb vosaltres.
14 I els prínceps de Moab s’alçaren i vingueren a Balac, i digueren: Balaam no ha volgut venir amb nosaltres.
15 I Balac tornà encara a enviar prínceps, més nombrosos i més ho- norables que aquells.
16 I vingueren a Balaam, i li digue- ren: Així diu Balac,  ll de Sipor: Et prego que no et neguis a venir a mi, 17 perquè t’honoraré molt, i faré tot el que em diràs: Vine, si us plau, i maleeix-me aquest poble.
18 I Balaam respongué, i digué als servents de Balac: Encara que Balac em donés la seva casa plena de plata i d’or, no puc transgredir la paraula de Jahveh, el meu Déu, per fer cosa petita o gran.
19 I ara, si us plau, passeu aquí la nit, i jo sabré què més em diu Jahveh.
20 I Déu vingué a Balaam de nit, i li digué: Si els homes vénen a cridar-te, alça’t, vés amb ells, però només faràs allò que jo et diré.
21 I Balaam es llevà al matí, i albar- dà la seva somera, i se n’anà amb els prínceps de Moab.
22 I la ira de Jahveh es va encendre perquè ell hi anava, i l’àngel de Jahveh es posà al camí per oposar- se-li; i ell cavalcava damunt la seva somera, i anaven amb ell dos ser- vents seus.
22:28 2Pe 2:16 184
23 I la somera va veure l’àngel de Jahveh que estava dret al camí amb l’espasa desembeinada a la mà, i la somera es desvià del camí i anava pel camp, i Balaam la copejava per fer-la tornar al camí.
24 I l’àngel de Jahveh es posà en un camí estret entre les vinyes, amb una paret a cada banda.
25 I la somera va veure l’àngel de Jahveh, i s’arrimà a la paret, i va prémer contra la paret el peu de Balaam, i ell la tornà a copejar.
26 I l’àngel de Jahveh passà més enllà, i es posà en un lloc estret, on no hi havia camí per a desviar-se ni a la dreta ni a l’esquerra.
27 I la somera va veure l’àngel de Jahveh, i s’aclofà sota Balaam, i Balaam es va encendre d’ira, i cope- java la somera amb un bastó.
28 I Jahveh va obrir la boca de la somera, i la somera digué a Balaam: Què t’he fet que m’hagis pegat aquestes tres vegades?
29 I Balaam digué a la somera: Perquè t’has burlat de mi. Tant de bo tingués una espasa a la mà, perquè ara mateix et mataria!
30 I la somera digué a Balaam: ¿No sóc jo la teva somera, damunt de la qual has muntat sempre des que em tens  ns al dia d’avui? ¿Tinc per costum de fer-te això? I ell digué: No. 31 I Jahveh obrí els ulls a Balaam, i ell va veure l’àngel de Jahveh que estava dret al camí amb l’espasa de- sembeinada a la seva mà. I Balaam s’inclinà, i es prosternà sobre el seu rostre.
32 I l’àngel de Jahveh li va dir: ¿Per què has pegat la teva somera aques- tes tres vegades? Heus aquí, jo he sortit per oposar-me a tu, perquè el teu camí és pervers davant meu.
33 I la somera m’ha vist, i s’ha desviat de davant meu aquestes tres vegades, i si no s’hagués desviat de davant meu, ara mateix jo t’hauria matat a tu, i a ella l’hauria deixat viva.


   190   191   192   193   194