Page 194 - Biblia Català TBS
P. 194

Nombres 23, 24
prínceps de Moab amb ell. I Balac li digué: Què ha dit Jahveh?
18 I Balaam pronuncià el seu dis- curs, i digué: Alça’t, Balac, i escolta, para l’orella,  ll de Sipor.
19 Déu no és pas un home, perquè menteixi, ni un  ll d’home, perquè se’n desdigui. Dirà una cosa, i no la farà? Parlarà, i no ho executarà?
20 Heus aquí, jo he rebut l’encàrrec de beneir; ell, doncs, ha beneït, i no ho puc revocar.
21 No ha contemplat cap iniquitat en Jacob, ni ha vist perversitat en Israel. Jahveh, el seu Déu, és amb ell, i l’aclamen com a rei.
22 Déu els tragué d’Egipte: per això té el vigor d’un bou salvatge.
23 Perquè no hi ha presagi contra Jacob, ni endevinació contra Israel; al seu temps serà dit de Jacob i d’Israel: Això és el que Déu ha fet. 24 Heus aquí, el poble s’aixecarà com una lleona, i s’alçarà com un lleó; no s’ajaurà  ns que hagi devo- rat la presa, i hagi begut la sang dels morts.
25 I digué Balac a Balaam: Si no el maleeixes, tampoc no el beneeixis. 26 I Balaam respongué, i digué a Balac: No t’he parlat dient: Tot allò que digui Jahveh, allò faré?
27 I Balac digué a Balaam: Vine, si us plau, et portaré en un altre lloc; potser plaurà als ulls de Déu que des d’allí me’l maleeixis.
28 I Balac dugué Balaam al cim del Peor, que mira cap a Jeiximon.
29 I Balaam digué a Balac: Edi ca’m aquí set altars, i prepara’m set ve- dells i set moltons.
30 I Balac féu com Balaam havia dit, i oferí un vedell i un moltó sobre cada altar.
23:19 1Sa 15:29 186
des a cercar presagis, sinó que girà el seu rostre cap al desert.
2 I Balaam aixecà els seus ulls, i veié Israel acampant segons les seves tri- bus; i l’Esperit de Déu vingué sobre ell.
3 I pronuncià el seu discurs, i digué: Declaració de Balaam,  ll de Beor, i declaració de l’home que té els ulls oberts.
4 La declaració del qui escolta les paraules de Déu, que veu la visió del Totpoderós, que cau en èxtasi, i té els seus ulls oberts.
5 Que boniques són les teves tendes, Jacob, els teus tabernacles, Israel!
6 Com torrents que s’estenen, com jardins vora el riu, com àloes plan- tats per Jahveh, com cedres vora les aigües.
7 L’aigua  uirà dels seus poals, i la seva llavor serà en moltes aigües; i el seu rei serà més gran que Agag, i el seu regne serà exaltat.
8 Déu el tragué d’Egipte: té com el vigor d’un bou salvatge; devorarà les nacions que són els seus adver- saris, i esmicolarà els seus ossos, i els traspassarà amb les seves sage- tes.
9 S’ha aclofat, s’ha ajagut com un lleó, i com una lleona; qui el farà alçar? Beneït sigui qui et beneeix, i maleït sigui qui et maleeix.
10 I Balac s’irrità contra Balaam, i picà de mans, i digué Balac a Balaam: T’he cridat per maleir els meus enemics, però, heus aquí, tu persisteixes a beneir-los, tres vega- des amb aquesta!
11 Ara, doncs, fuig al teu lloc. He dit que t’honoraria molt, però, heus aquí, Jahveh ha impedit que t’hono- ri.
24
12 I Balaam digué a Balac: ¿No vaig declarar també als teus missatgers que em vas enviar, dient:
13
I Balaam veié que era bo
als ulls de Jahveh de beneir Israel, i no anà com les altres vega-
Encara que Balac em donés la seva casa plena de plata i d’or, no puc


   192   193   194   195   196