Page 195 - Biblia Català TBS
P. 195

transgredir la paraula de Jahveh per fer bé o mal del meu propi cor; sinó que el que Jahveh dirà, això diré?
14 I ara, heus aquí, me’n vaig al meu poble. Vine, t’anunciaré el que aquest poble farà al teu poble al nal dels dies.
15 I pronuncià el seu discurs, i digué: Declaració de Balaam, ll de Beor, i paraula de l’home que té els ulls oberts.
16 Declaració del qui escolta les paraules de Déu, i coneix la ciència de l’Altíssim, que veu la visió del Totpoderós, que cau en èxtasi, i té els ulls oberts.
17 El veuré, però no ara; el con- templaré, però no de prop. Un estel sortirà de Jacob, i un ceptre s’alçarà d’Israel, i esclafarà el anc de Moab, i destruirà tots els lls de Set.
18 I Edom esdevindrà una posses- sió, i Seïr esdevindrà una possessió per als seus enemics, i Israel farà proeses.
19 I un de Jacob dominarà, i destrui- rà el romanent de la ciutat.
20 I mirà Amalec, i pronuncià el seu discurs, i digué: Amalec era la primera de les nacions, però la seva  serà destrucció per sempre.
21 I veié el quenita, i pronuncià el seu discurs, i digué: El teu estatge perdura, i el teu niu és establert en la roca,
22 però el quenita serà consumit, ns que Assíria et portarà captiu.
23 I pronuncià el seu discurs, i digué: Ai! Qui viurà quan Déu faci això?
24 I vindran vaixells de les costes de Quitim, i a igiran Assíria, i a igiran Éber, i ell també serà destruït.
25 I llavors Balaam s’aixecà i se n’anà, i tornà al seu lloc; i Balac també marxà pel seu camí.
24:17 Mt 2:2 25:9 1Co 10:8
Nombres 24, 25
2 i aquestes convidaren el poble als sacri cis dels seus déus, i el poble menjà, i adorà els seus déus.
3 I Israel s’ajuntà a Baal-Peor, i la ira de Jahveh es va encendre contra Israel.
4 I Jahveh va dir a Moisès: Pren tots els prínceps del poble i executa’ls davant Jahveh, de cara al sol, i la ira encesa de Jahveh s’apartarà d’Israel. 5 I Moisès digué als jutges d’Israel: Que cadascun de vosaltres mati els seus homes que s’han ajuntat a Baal- Peor.
6 I, heus aquí, un home dels lls d’Israel vingué i portà als seus ger- mans una dona madianita, davant dels ulls de Moisès i davant dels ulls de tota la congregació dels lls d’Israel, que ploraven a l’entrada de la tenda de la reunió.
7 I Pinhàs, ll d’Eleazar, ll d’Aaron, el sacerdot, ho va veure, i es va alçar d’enmig de la congregació i va pren- dre una llança a la seva mà,
8 i entrà darrere l’home d’Israel ns a l’alcova, i els travessà tots dos, l’home d’Israel i la dona, pel ventre. I la plaga s’aturà de sobre els lls d’Israel.
9 I els morts per aquella plaga foren vint-i-quatre mil.
25
10 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
11 Pinhàs, ll d’Eleazar, ll del sa- cerdot Aaron, ha fet apartar la meva ira de sobre els lls d’Israel, perquè ha estat zelós amb el meu zel enmig d’ells, per això no he consumit els lls d’Israel en el meu zel.
12 Per això, digues: Heus aquí, jo faig el meu pacte de pau amb ell;
13 iseràperaell,iperalasevades- cendència després d’ell, el pacte del sacerdoci perpetu, perquè ha estat zelós pel seu Déu, i ha fet expiació pels lls d’Israel.
14
que fou mort amb la dona madia-
I Israel habità a Xitim, i el
poble començà a fornicar amb les lles de Moab;
I el nom de l’home d’Israel mort,
187


   193   194   195   196   197