Page 205 - Biblia Català TBS
P. 205

d’or, cadenes, braçalets, anells, arra- cades, collarets, per fer expiació per les nostres ànimes davant Jahveh. 51 I Moisès i el sacerdot Eleazar van rebre l’or d’ells, tota mena de joies treballades.
52 I tot l’or de l’ofrena elevada a Jahveh pels caps de milers i pels caps de centenars fou setze mil set- cents cinquanta xèquels.
53 Perquè els homes de l’exèrcit van saquejar cadascú per a si mateix.
54 I Moisès i el sacerdot Eleazar van rebre l’or dels caps de milers i dels caps de centenars, i el van portar a la tenda de la reunió, com a memorial dels lls d’Israel davant Jahveh.
32
Nombres 31, 32
9 i van pujar ns a Nahal-Eixcol, i van veure la terra i van descoratjar el cor dels lls d’Israel, perquè no entressin a la terra que Jahveh els havia donat.
10 I la ira de Jahveh es va encendre en aquell dia, i va jurar dient:
11 Cap dels homes que van pujar d’Egipte, de vint anys en amunt, veurà la terra que jo vaig jurar a Abraham, a Isaac i a Jacob, perquè no m’han seguit totalment,
12 llevat de Caleb, ll de Jefunnè, el quenazita, i Josuè, ll de Nun, per- què ells han seguit Jahveh totalment. 13 I la ira de Jahveh es va encen- dre contra Israel, i els va fer vagar durant quaranta anys pel desert, ns que tota la generació dels qui havien fet el que era dolent als ulls de Jahveh va ser extingida.
14 I, heus aquí, us heu aixecat en el lloc dels vostres pares, una nissaga d’homes pecadors, per augmentar més encara la ira encesa de Jahveh contra Israel.
15 Perquè, si refuseu de seguir-lo, ell us abandonarà una altra vegada en el desert, i destruireu tot aquest poble.
16 I es van atansar a ell, i van dir: Construirem aquí pletes per al bestiar, i ciutats per als nostres petits;
17 i nosaltres ens armarem per anar de pressa davant dels lls d’Israel, ns que els portem al seu lloc; i els nostres petits sojornaran en les ciutats forti cades a causa dels habi- tants de la terra.
18 No tornarem a les nostres cases ns que tots els lls d’Israel hagin aconseguit la seva herència.
19 Perquè no prendrem pas herèn- cia amb ells a l’altra banda del Jordà ni més enllà, perquè la nostra herèn- cia ens ha tocat en aquesta banda del Jordà, vers llevant.
20 I Moisès els digué: Si feu això, si us armeu davant Jahveh per a la guerra,
I els lls de Rubèn i els lls de
Gad tenien una gran quantitat de bestiar. I van veure la terra de Jazer i la terra de Galaad i, heus aquí, era un lloc adequat per al bestiar.
2 Iels llsdeGadiels llsdeRubèn van venir, i van parlar a Moisès i al sacerdot Eleazar, i als prínceps de la congregació, dient:
3 Atarot i Dibon i Jazer i Nimrà i Heixbon i Elalé i Sebam i Nebó i Beon,
4 la terra que Jahveh va conquerir davant la congregació d’Israel, és una terra per al bestiar, i els teus servents tenen bestiar.
5 I van dir: Si hem trobat favor als teus ulls, fes que aquesta terra sigui donada als teus servents com a possessió; no ens facis travessar el Jordà.
6 I Moisès digué als lls de Gad i als lls de Rubèn: ¿Aniran els vostres germans a la guerra i vosaltres us estareu aquí?
7 I ¿per què esteu descoratjant el cor dels lls d’Israel de passar a la terra que Jahveh els ha donat?
8 Així van fer els vostres pares quan els vaig enviar de Cadeix-Barnea per veure la terra;
32:20-24 Js 1:12-15
197


   203   204   205   206   207