Page 212 - Biblia Català TBS
P. 212

Cinquè llibre de Moisès Deuteronomi
1Aquestes són les paraules que Moisès parlà a tot Israel a l’altra banda del Jordà, al desert, a l’Arabà
enfront de Suf, entre Paran i Tófel, i Laban, i Hasserot, i Dizahab.
2 Hi ha onze jornades des de l’Horeb  ns a Cadeix-Barnea, pel camí de la serralada de Seïr.
3 I s’esdevingué l’any quarantè, el mes onzè, el primer dia del mes, que Moisès parlà als  lls d’Israel d’acord amb tot el que Jahveh li havia manat referent a ells;
4 després que hagué vençut Sehon, rei dels amorreus, que habitava a Heixbon, i Og, rei de Basan, que habitava a Aixtarot, a Edreí.
5 A l’altra banda del Jordà, a la terra de Moab, Moisès començà a explicar aquesta llei, dient:
6 Jahveh, el nostre Déu, ens parlà a l’Horeb, dient: Ja heu sojornat prou de temps en aquesta muntanya;
7 gireu i marxeu, i entreu a la serralada dels amorreus i a tots els llocs del seu voltant, a l’Arabà, a la Serralada i a la Xefelà i al Nègueb i a la Costa del Mar; a la terra dels cananeus, i al Líban,  ns al gran riu, el riu Eufrates.
8 Mira, he posat la terra davant de vosaltres: entreu-hi i posseïu la terra que Jahveh jurà de donar als vostres pares, a Abraham, a Isaac, i a Jacob, a ells i a al seu llinatge després d’ells.
9 I jo us vaig parlar en aquell temps, dient: No sóc capaç de portar-vos tot sol.
1:8 Gn 12:7; 26:3; 28:13 1:15 Ex 18:25 204
10 Jahveh, el vostre Déu, us ha multiplicat i, heus aquí, avui sou nombrosos com les estrelles del cel. 11 Que Jahveh, el Déu dels vostres pares, us faci créixer mil vegades més del que sou, i us beneeixi, tal com us ha promès.
12 ¿Com portaré jo sol el vostre pes, i la vostra càrrega, i la vostra contro- vèrsia?
13 Elegiu-vos homes savis i asse- nyats i experimentats d’entre les vostres tribus, i els posaré com els vostres caps.
14 I vosaltres em vau respondre, i vau dir: És bo això que proposes de fer.
15 I vaig prendre els caps de les vostres tribus, homes assenyats i experimentats, i els vaig posar com a caps sobre vosaltres: capitans de milers, i capitans de centenars, i capitans de cinquantenes, i capitans de desenes, i governants per a les vostres tribus.
16 I vaig manar als vostres jutges en aquell temps, dient: Escolteu les causes entre els vostres germans, i jutgeu rec- tament entre un home i el seu germà, i l’estranger que és amb ell.
17 No mostrareu cap parcialitat en el judici, escoltareu el petit i el gran, no tindreu por de cap home, perquè el judici és de Déu. I la causa que sigui massa difícil per a vosaltres, me la portareu, i l’escoltaré.
18 I us vaig manar, en aquell temps, totes les coses que havíeu de fer.
19 I vam marxar de l’Horeb, i vam travessar tot aquell gran i terrible de-


   210   211   212   213   214