Page 218 - Biblia Català TBS
P. 218

Deuteronomi 4
17 la forma de qualsevol animal que hi ha sobre la terra, la forma de qualsevol ocell alat que vola pels cels,
18 la forma de qualsevol cosa que s’arrossega pel terra, la forma de qualsevol peix que hi ha a l’aigua sota la terra.
19 I no s’esdevingui que, quan alcis els teus ulls als cels, i vegis el sol i la lluna i els estels, tot l’estol dels cels, que t’apartis i els adoris i els servei- xis: coses que Jahveh, el teu Déu, ha repartit a tots els pobles sota tots els cels.
20 Però a vosaltres, Jahveh us ha pres, i us ha tret fora del forn de ferro, d’Egipte, a   que esdevingués- siu per a ell un poble, una heretat, com avui.
21 I Jahveh s’enutjà amb mi a causa de les vostres paraules, i va jurar que jo no travessaria el Jordà, i que jo no entraria en la bona terra que Jahveh, el teu Déu, et dóna en he- rència.
22 Perquè jo moriré en aquesta terra, jo no travessaré el Jordà; però vosaltres el travessareu, i prendreu possessió d’aquesta bona terra.
23 Tingueu compte de vosaltres ma- teixos, no sigui que oblideu el pacte de Jahveh, el vostre Déu, que ha fet amb vosaltres, i us feu una estàtua de fosa amb forma de qualsevol cosa que Jahveh, el teu Déu, t’ha prohi- bit.
24 Perquè Jahveh, el teu Déu, és foc devorador, un Déu gelós.
25 Quan haureu engendrat  lls i néts, i haureu envellit a la terra, si us corrompeu i feu una estàtua, una semblança de qualsevol cosa, i feu el que és dolent als ulls de Jahveh, el teu Déu, per provocar-lo a ira,
26 poso el cel i la terra com a tes- timonis contra vosaltres en el dia d’avui, que certament aviat sereu exterminats de la terra on travesseu
4:24 He 12:29 4:28 Jr 16:13 210
per prendre’n possessió passant el Jordà; no hi allargareu els vostres dies, perquè sereu destruïts del tot. 27 I Jahveh us dispersarà entre els pobles, i sereu reduïts a pocs en nombre entre les nacions, on Jahveh us durà.
28 I allà servireu déus, l’obra de les mans de l’home, de fusta i de pedra, que no hi veuen ni escolten, ni men- gen ni oloren.
29 Però si des d’allà cerques Jahveh, el teu Déu, el trobaràs, quan el cer- quis amb tot el teu cor i amb tota la teva ànima.
30 Quan estaràs angoixat i et sobre- vindran totes aquestes coses, al  nal dels dies, llavors tornaràs a Jahveh, el teu Déu, i escoltaràs la seva veu; 31 perquè Jahveh, el teu Déu, és un Déu compassiu, no t’abandonarà, ni et destruirà, ni oblidarà el pacte dels teus pares que els va jurar.
32 Perquè, pregunta ara sobre els temps passats que foren abans de tu, des del dia que Jahveh creà l’home sobre la terra, i pregunta des d’un extrem dels cels  ns a l’altre, si ha succeït mai alguna cosa tan gran com aquesta, o s’ha escoltat res com això.
33 ¿Ha escoltat mai un poble la veu de Déu parlant des del mig del foc, com tu l’has escoltat, i ha sobrevis- cut?
34 O, ¿ha provat Déu de venir a prendre’s una nació per a ell d’enmig d’una altra nació, amb proves, amb senyals, i amb meravelles, i amb guerra, i amb mà forta, i amb braç estès, i amb grans terrors, com tot el que Jahveh, el vostre Déu, ha fet per vosaltres a Egipte davant dels teus ulls?
35 A tu t’ha mostrat això, perquè sabessis que Jahveh és Déu: no n’hi ha cap altre fora d’ell.
36 Des dels cels t’ha fet escoltar la seva veu per instruir-te, i sobre la


   216   217   218   219   220