Page 220 - Biblia Català TBS
P. 220

Deuteronomi 5
10 i faig misericòrdia a milers, als qui m’estimen i als qui guarden els meus manaments.
11 No prendràs el Nom de Jahveh el teu Déu en va, perquè Jahveh no tindrà per innocent el qui usa el seu Nom en va.
12 Guardaràs el dia de repòs per santi car-lo, tal com Jahveh el teu Déu et manà.
13 Sis dies treballaràs i faràs tot el teu treball,
14 però el dia setè és el dia de repòs dedicat a Jahveh el teu Déu; no faràs cap treball, ni tu ni el teu  ll, ni la teva  lla, ni el teu servent, ni la teva serventa, ni el teu bou, ni el teu ase, ni cap bestiar teu, ni el teu estranger que viu dins dels teus portals, a   que el teu servent i la teva serventa descansin com tu.
15 I recordaràs que fores un esclau a la terra d’Egipte, i que Jahveh, el teu Déu, et féu sortir d’allà amb mà forta i braç estès; per això Jahveh, el teu Déu, et mana de guardar el dia de repòs.
16 Honra el teu pare i la teva mare, tal com Jahveh, el teu Déu, t’ha manat, a   que s’allarguin els teus dies,ia queetvagibésobrela terra que Jahveh, el teu Déu, et dóna.
17 No mataràs.
18 I no cometràs adulteri.
19 I no robaràs.
20 I no donaràs fals testimoniatge
contra el teu proïsme.
21 I no cobejaràs la muller del teu proïsme, i no desitjaràs la casa del teu proïsme, ni el seu camp, ni el seu servent, ni la seva serventa, ni el seu
5:21 Ex 20:2-17 212
bou, ni el seu ase, ni res que sigui del teu proïsme.
22 Aquestes paraules parlà Jahveh a tota la vostra assemblea a la munta- nya, d’enmig del foc, des del núvol i des de l’espessa foscor, amb veu forta, i no va afegir res més. I les va escriure sobre dues taules de pedra, i me les va donar.
23 I s’esdevingué que, quan vau es- coltar la veu d’enmig de la tenebra, mentre la muntanya cremava amb foc, us vau atansar a mi, tots els caps de les vostres tribus i els vostres ancians,
24 i vau dir: Heus aquí, Jahveh, el nostre Déu, ens ha mostrat la seva glòria i la seva grandesa, i hem escol- tat la seva veu que venia d’enmig del foc; avui hem vist que Déu parla a l’home, i encara continua viu.
25 Ara, doncs, per què hem de morir? Perquè aquest gran foc ens consumi- rà; si continuem escoltant la veu de Jahveh, el nostre Déu, morirem.
26 Perquè, qui hi ha de tota carn que hagi escoltat la veu del Déu vivent parlant d’enmig del foc, com nosaltres, i hagi sobreviscut?
27 Atansa-t’hi, i escolta tot el que Jahveh, el nostre Déu, digui. I tu digues-nos tot el que Jahveh, el nostre Déu, et dirà, i nosaltres escoltarem i ho farem.
28 I Jahveh escoltà la veu de les vostres paraules quan parlàveu amb mi. I Jahveh em va dir: He escoltat la veu de les paraules d’aquest poble quan han parlat amb tu. Tot el que han dit està bé.
29 Tant de bo que ells tinguessin un cor així dins seu per témer-me i per guardar tots els meus manaments tots els dies, perquè els anés bé, a ells i als seus  lls, per sempre!
30 Vés, digues-los: Torneu a les vos- tres tendes.
31 I tu, estigues dret aquí amb mi, i et parlaré tots els manaments i els


   218   219   220   221   222