Page 221 - Biblia Català TBS
P. 221

estatuts i els judicis que tu els ense- nyaràs: i els compliran en la terra que jo els dono per posseir-la.
32 I tindreu cura de fer tal com Jahveh, el vostre Déu, us ha manat; no us desviareu a dreta ni a esquerra; 33 caminareu en tot el camí que Jahveh, el vostre Déu, us ha manat, a   que visqueu, i us vagi bé, i allar- gueu els vostres dies en la terra que heu de posseir.
6I aquest és el manament, els esta- tuts i els judicis que Jahveh, el vostre Déu, m’ha manat que us ense- nyi perquè els compliu en la terra on aneu per prendre’n possessió:
2 perquè tinguis temor de Jahveh, el teu Déu, per guardar tots els seus estatuts i els seus manaments que jo etmano,atu,ialteu ll,ial lldel teu  ll, tots els dies de la teva vida, a   que s’allarguin els teus dies.
3 Escolta, doncs, Israel, i tingues compte de complir-los, perquè et vagi bé, i perquè pugueu ser multi- plicats molt a la terra que regalima llet i mel, tal com Jahveh, el Déu dels teus pares, t’ha promès.
4 Escolta Israel: Jahveh, el nostre Déu, Jahveh és u.
5 I estimaràs Jahveh, el teu Déu, amb tot el teu cor, i amb tota la teva ànima, i amb tota la teva força.
6 I aquestes paraules que jo et mano avui, seran en el teu cor;
7 i les ensenyaràs diligentment als teus  lls, i en parlaràs quan t’asseguis a casa teva, i quan caminis pel camí, i quan t’ajaguis, i quan et llevis.
8 I les lligaràs com un senyal sobre la teva mà, i seran com a frontals entre els teus ulls,
9 i les escriuràs als muntants de casa teva i als teus portals.
10 I s’esdevindrà, quan Jahveh el teu Déu t’haurà fet entrar a la terra
Deuteronomi 5, 6
que jurà als teus pares, a Abraham, a Isaac, i a Jacob, de donar-te, on hi ha ciutats grans i bones, que tu no vas construir,
11 i cases plenes de béns que tu no vas omplir, i pous excavats que tu no vas cavar, vinyes i olivers que no vas plantar; i quan en mengis i et saciïs,
12 tingues compte de tu mateix, no sigui que t’oblidis de Jahveh que et féu sortir de la terra d’Egipte, de la casa de servitud.
6:4 Mc 12:29-30 6:13 Mt 4:10; Lc 4:8 6:16 Mt 4:7; Lc 4:12; 1Co 10:9
Temeràs Jahveh, el teu Déu, i el
13
serviràs, i juraràs pel seu Nom.
14 No anireu darrere d’altres déus, dels déus dels pobles que us envol- ten,
15 perquè Jahveh el teu Déu, que està enmig teu, és un Déu gelós; no sigui que la ira de Jahveh, el teu Déu, s’encengui contra tu i et destrueixi de la faç de la terra.
16 No temptareu Jahveh, el vostre Déu, com el vau temptar a Massà. 17 Guardareu diligentment els ma- naments de Jahveh, el vostre Déu, i els seus testimonis, i els seus estatuts que t’ha manat.
18 I faràs el que és recte i bo als ulls de Jahveh, a   que et vagi bé, i entris i posseeixis la bona terra que Jahveh va jurar als teus pares;
19 per expulsar tots els teus enemics de davant teu, tal com Jahveh ha parlat.
20 Quan demà el teu  ll et pregun- ti, dient: Què signi quen els testi- monis, i els estatuts, i els judicis, que Jahveh, el nostre Déu, us ha manat?
21 Llavors diràs al teu  ll: Vam ser esclaus del Faraó a Egipte, i Jahveh ens tragué d’Egipte amb mà forta.
22 I Jahveh va fer senyals i merave- lles, grans i terribles, sobre Egipte, sobre el Faraó i sobre tota la seva casa, davant dels nostres ulls.
213


   219   220   221   222   223