Page 222 - Biblia Català TBS
P. 222

Deuteronomi 6, 7
23 I ens va fer sortir d’allà per menar-nos, per donar-nos la terra que havia jurat als nostres pares.
24 I Jahveh ens va manar de com- plir tots aquests estatuts, de témer Jahveh, el nostre Déu, per al nostre bé tots els dies, per mantenir-nos vius, com  ns avui.
25 I serà justícia per a nosaltres, quan tindrem compte de practicar tot aquest manament davant Jahveh, el nostre Déu, tal com ell ens ha manat.
7Quan Jahveh, el teu Déu, et faci entrar a la terra on vas per pren- dre’n possessió, i hagi expulsat mol-
tes nacions davant teu: els hittites, i els guirgaixites, i els amorreus, i els cananeus, i els perizites, i els hivites i els jebuseus, set nacions més nom- broses i més fortes que tu;
2 i quan Jahveh, el teu Déu, les lliuri davant teu i les vencis, les destruiràs completament: no faràs cap pacte amb ells, i no els tindràs misericòrdia.
3 I no t’emparentaràs amb ells: no donaràs la teva  lla al seu  ll, ni prendràs la seva  lla per al teu  ll,
4 perquè això farà apartar el teu  ll de darrere meu, i serviran d’altres déus; i la ira de Jahveh s’encendrà contra vosaltres, i et destruirà ben aviat.
5 Sinó que els fareu això: enderro- careu els seus altars, i esmicolareu els seus monuments, i talareu els seus arbres sagrats i cremareu al foc les seves escultures.
6 Perquè tu ets un poble sant per a Jahveh, el teu Déu; Jahveh, el teu Déu, t’ha escollit per ser un poble especial per a ell, d’entre tots els po- bles que hi ha sobre la faç de la terra. 7 No és pas perquè sigueu més nombrososqueelsaltrespoblesque Jahveh us va estimar i us va elegir, ja que vosaltres éreu el més petit de tots els pobles;
7:6 1Pe 2:9 7:9 Ne 1:5 214
8 sinó perquè Jahveh us va estimar, i perquè va guardar el jurament que havia jurat als vostres pares, Jahveh us va fer sortir amb mà forta i us va redimir de la casa de servitud, de la mà del Faraó, rei d’Egipte.
9 Reconeix, doncs, que Jahveh, el teu Déu, ell és Déu, el Déu  del que guarda el pacte i la misericòrdia als qui l’estimen i guarden els seus ma- naments,  ns a mil generacions;
10 i paga davant dels seus rostres els qui l’odien, per destruir-los: no trigarà a retribuir aquell qui l’odia, li pagarà davant del seu rostre.
Guarda, doncs, el manament, i
11
els estatuts i els judicis, que jo et mano en aquest dia per complir-los.
12 I s’esdevindrà, si escolteu aquests judicis, i els guardeu, i els compliu, que Jahveh, el teu Déu, guardarà amb tu el pacte i la misericòrdia que jurà als teus pares;
13 i t’estimarà, i et beneirà, i et multiplicarà, i beneirà el fruit del teu ventre i el fruit de la teva terra, el teu gra i el teu most i el teu oli, les cries de les teves vaques i els joves del teu ramat, en la terra que va jurar als teus pares de donar-te.
14 Seràs beneït més que tots els pobles; no hi haurà en tu cap home estèril ni cap dona estèril, ni entre el teu bestiar;
15 i Jahveh allunyarà de tu tota ma- laltia, i no posarà damunt teu cap de les plagues dolentes d’Egipte, que tu coneixes, sinó que les posarà sobre tots els qui t’odien.
16 I consumiràs tots els pobles que Jahveh, el teu Déu, et dóna: el teu ull no en tindrà compassió; i no serviràs els seus déus, perquè això et seria un parany.
17 Quan diguis en el teu cor: Aquestes nacions són més nombroses que jo, com podré desposseir-les?
18 No tinguis por d’ells; recorda’t bé


   220   221   222   223   224