Page 223 - Biblia Català TBS
P. 223

del que Jahveh, el teu Déu, va fer al Faraó i a tot Egipte:
19 les grans proves que els teus ulls van veure, i els senyals, i les merave- lles, i la mà poderosa, i el braç estès amb el qual Jahveh, el teu Déu, et va fer sortir. Així farà Jahveh, el teu Déu, a tots els pobles de la presència dels quals tu tens por.
20 I també Jahveh, el teu Déu, envia- rà la vespa contra ells,  ns a la destrucció dels qui restin, i dels qui s’amaguin de la teva presència.
21 No t’espantis davant d’ells, per- què enmig teu hi ha Jahveh, el teu Déu, Déu gran i terrible.
22 I Jahveh, el teu Déu, expulsa- rà aquestes nacions de davant teu de mica en mica: no seràs capaç d’exterminar-les de seguit, no sigui que les bèsties del camp es multipli- quin contra tu.
23 I Jahveh, el teu Déu, te’ls lliurarà davant teu, i els trasbalsarà amb una gran confusió,  ns a destruir-los.
24 I lliurarà els seus reis a la teva mà, i exterminaràs llur nom de sota els cels: cap home no podrà resistir davant teu,  ns que els hagis destruït.
25 Les escultures dels seus déus les has de cremar al foc; no cobejaràs la plata ni l’or que hi hagi en elles, ni el prendràs per a tu, no sigui que hi ensopeguis, perquè és una abomina- ció per a Jahveh, el teu Déu.
26 I no faràs entrar cap abominació dins de casa teva, o seràs un anate- ma com ella; la detestaràs completa- ment i l’abominaràs del tot, perquè és una cosa reprovada.
8Tindreu compte de complir tot el manament que jo us mano avui, a   que visqueu i us multipliqueu, i
entreu i posseïu la terra que Jahveh va jurar als vostres pares.
2 I recordaràs tot el camí on Jahveh, el teu Déu, t’ha fet anar en el desert aquests quaranta anys, per humiliar-te,
8:3 Mt 4:4; Lc 4.4. 8:5 Pr 3:12; He 12:5, 6; Ap 3:19
Deuteronomi 7, 8
per provar-te, per conèixer el que hi havia en el teu cor, si compliries els seus manaments o no.
3 I et va humiliar, i et va fer tenir gana, i et va alimentar amb mannà, menjar que tu no coneixies, i que els teus pares no coneixien, a   de fer- te conèixer que no sols de pa viurà l’home, sinó que l’home viurà de tota paraula que surt de la boca de Jahveh. 4 El teu vestit no es va envellir da- munt teu, i el teu peu no es va in ar durant aquests quaranta anys.
5 Reconeix, doncs, en el teu cor que Jahveh, el teu Déu, et corregeix com un home corregeix el seu  ll.
6 I guardaràs els manaments de Jahveh, el teu Déu, per caminar en els seus camins i per témer-lo.
7 Perquè Jahveh, el teu Déu, et porta a una terra bona, una terra de torrents d’aigua, de fonts i brolls que surten a les valls i a les muntanyes; 8 una terra de blat i d’ordi, de vinyes i de  gueres i de magraners; una terra d’oli d’oliver, i de mel;
9 una terra on menjaràs el pa sense escassesa, on res no et mancarà; una terra on les pedres són ferro, i de les seves muntanyes n’extrauràs coure. 10 I menjaràs i et saciaràs, i beneiràs Jahveh, el teu Déu, per la bona terra que t’ha donat.
11 Guarda’t tu mateix, no sigui que oblidis Jahveh, el teu Déu,  ns al punt de no guardar els seus mana- ments i els seus judicis i els seus estatuts que jo et mano avui;
12 no sigui que mengis i et saciïs, i construeixis bones cases i hi habitis, 13 i el teu bestiar gros i el teu bestiar menut es multipliquin, i l’argent i l’or se’t multipliqui, i tot el que sigui teu se’t multipliqui,
14 i el teu cor s’exalci i oblidis Jahveh, el teu Déu, que et va fer sor- tir de la terra d’Egipte, de la casa de servitud;
15 que et va fer anar pel desert gran
8:12 Pr 30:9
215


   221   222   223   224   225