Page 227 - Biblia Català TBS
P. 227

6 ielquevaferaDataniAbiram,  lls d’Eliab,  ll de Rubèn, quan la terra obrí la seva boca i els engolí a ells, i llurs cases, i llurs tendes, i tots els béns de llur propietat, enmig de tot Israel.
7 Perquè els vostres ulls han vist tota la gran obra que Jahveh ha fet. 8 Guardeu, doncs, tots els mana- ments que jo us mano avui, a   que sigueu forts, i entreu i posseïu la terra a la qual esteu a punt de passar per posseir-la;
9 a   que prolongueu els vostres dies sobre la terra que Jahveh va jurar als vostres pares que els dona- ria, a ells i a la seva descendència, una terra que regalima llet i mel.
10 Perquè la terra en què entres per posseir-la no és com la terra d’Egipte, de la qual heu sortit, on sembraves la teva llavor i la regaves amb el teu peu com un hort;
11 sinó que la terra on esteu a punt de passar per posseir-la és una terra de muntanyes i de valls, que beu aigua de la pluja del cel.
12 Una terra de la qual Jahveh, el teu Déu, en té cura; els ulls de Jahveh, el teu Déu, sempre són sobre ella, des del començament de l’any  ns a la   de l’any.
13 I s’esdevindrà, si escolteu dili- gentment els meus manaments que jo us mano avui, d’estimar Jahveh, el vostre Déu, i de servir-lo amb tot el vostre cor i amb tota la vostra ànima,
14 que jo donaré la pluja de la vostra terra al seu temps, la pluja primerenca i la pluja tardana, i tu recolliràs el teu gra i el teu most i el teu oli,
15 i donaré herba al teu camp per al teu bestiar, i menjaràs i estaràs satisfet.
16 Guardeu-vos, no sigui que us deixeu seduir en el vostre cor, i us
11:6 Nm 16:30, 31 11:14 Jl 2:23
Deuteronomi 11
aparteu, i serviu altres déus i els adoreu,
17 i la ira de Jahveh s’encengui contra vosaltres, i tanqui els cels i no hi hagi pluja, i el terreny no doni el seu fruit, i sigueu destruïts aviat de la bona terra que Jahveh us dóna.
18 Posareu, doncs, aquestes parau- les meves sobre el vostre cor i sobre la vostra ànima, i les lligareu com un senyal sobre la vostra mà, i seran com a frontals entre els vostres ulls. 19 I les ensenyareu als vostres  lls, parlant-ne quan t’asseguis a casa teva, i quan caminis pel camí, i quan t’ajaguis, i quan t’aixequis.
20 I les escriuràs als muntants de casa teva i als teus portals,
21 a   que els vostres dies i els dies dels vostres  lls es prolonguin sobre la terra que Jahveh va jurar als vos- tres pares de donar-los, com els dies dels cels sobre la terra.
22 Perquè si guardeu diligentment tots aquests manaments que jo us mano, per complir-los: d’estimar Jahveh, el vostre Déu, caminant en tots els seus camins, i unint-vos a ell, 23 llavors Jahveh expulsarà totes aquestes nacions de davant vostre, i desposseireu nacions més grans i més poderoses que vosaltres.
24 Tot lloc que trepitjarà la planta del vostre peu serà vostre: el vostre territori serà des del desert i el Líban, des del riu, el riu Eufrates,  ns al mar occidental.
25 Ningú no es podrà enfrontar a vosaltres; Jahveh, el vostre Déu, posarà terror i por de vosaltres sobre tota la superfície de la terra que tre- pitjareu, tal com us ha parlat.
26 Mira, jo poso avui davant vostre la benedicció i la maledicció.
27 La benedicció, si obeïu els mana- ments de Jahveh, el vostre Déu, que jo us mano avui;
219


   225   226   227   228   229