Page 228 - Biblia Català TBS
P. 228

Deuteronomi 11, 12
28 i la maledicció, si no obeïu els manaments de Jahveh, el vostre Déu, i us aparteu del camí que jo us mano avui, per anar darrere d’altres déus que no heu conegut.
29 I s’esdevindrà, quan Jahveh, el teu Déu, t’hagi introduït a la terra on entres per posseir-la, que posaràs la benedicció sobre la muntanya de Gazirim, i la maledicció sobre la muntanya d’Ebal.
30 ¿No són aquestes a l’altra banda del Jordà, darrere del camí del sol ponent, a la terra dels cananeus que viuen a l’Arabà, enfront de Guilgal, vora les alzines de Morè?
31 Perquè vosaltres passareu el Jordà per anar a posseir la terra que Jahveh, el vostre Déu, us dóna, i la posseireu, i hi viureu.
32 I tindreu compte de complir tots els estatuts i els judicis que jo us poso avui davant vostre.
12
vostres delmes, i l’ofrena elevada de la vostra mà, i els vostres vots, i les vostres ofrenes voluntàries, i els primogènits del vostre bestiar gros i menut.
7 I vosaltres i les vostres famílies menjareu davant Jahveh, el vostre Déu, i us alegrareu en tot el que emprengui la vostra mà, en allò que Jahveh, el teu Déu, t’hagi beneït.
8 No fareu de cap manera segons tot el que nosaltres fem avui aquí, cadascú fent el que li sembla bé als seus propis ulls,
9 perquè encara no heu arribat al lloc de repòs i a l’heretat que Jahveh, el vostre Déu, us dóna.
10 Però quan hàgiu passat el Jordà, i habiteu a la terra que Jahveh, el vostre Déu, us dóna com a heretat, i us doni repòs de tots els vostres enemics del voltant, i habiteu en seguretat,
11 llavors s’esdevindrà que, al lloc que Jahveh el vostre Déu elegeixi per fer-hi habitar el seu Nom, allà portareu tot el que jo us mano: els vostres holocaustos i els vostres sa- cri cis, els vostres delmes i l’ofrena elevada de la vostra mà, i tots els vostres vots escollits que vosaltres heu promès a Jahveh.
12 I us alegrareu davant Jahveh, el vostre Déu, vosaltres, i els vostres  lls, i les vostres  lles, i els vostres servents i les vostres serventes, i el levita que hi ha dins els vostres portals, essent que no té porció ni heretat amb vosaltres.
13 Guarda’t d’oferir els teus holocaustos en qualsevol lloc que vegis:
14 només en el lloc que Jahveh esculli en una de les teves tribus, allà oferiràs els teus holocaustos, i allà faràs tot el que jo et mano.
15 Tanmateix, podràs sacri car i men- jar carn dins de tots els teus portals, segons tot el desig de la teva ànima, segons la benedicció de Jahveh, el
Aquests són els estatuts i els
judicis que guardareu per complir-los en la terra que Jahveh, el Déu dels teus pares, t’ha donat per posseir-la tots els dies que visqueu sobre la terra.
2 Destruireu totalment tots els llocs on les nacions que aneu a expulsar han servit els seus déus, sobre les muntanyes altes, i sobre els turons, i sota tot arbre verd;
3 i enderrocareu els seus altars, i enrunareu els seus monuments, i calareu foc als seus arbres sagrats, i esmicolareu les escultures dels seus déus i destruireu llur nom d’aquell lloc.
4 No ho fareu així amb Jahveh, el vostre Déu;
5 sinó que cercareu el lloc que Jahveh, el vostre Déu, esculli d’entre totes les vostres tribus per posar-hi el seu Nom, per al seu habitatge: i tu aniràs allà.
6 I allà portareu els vostres holo- caustos, i els vostres sacri cis, i els
11:29 Js 8:33 12:8 Jt 17:6 220


   226   227   228   229   230