Page 229 - Biblia Català TBS
P. 229

teu Déu, que ell t’ha donat: en podran menjar tant l’impur com el pur, tant de gasela com de cérvol.
16 Però no en menjareu la sang, la vessareu sobre el terra com aigua.
17 No podràs menjar dins els teus portals el delme del teu gra, o del most, o del teu oli, o els primogènits del teu bestiar gros o menut, o cap dels teus vots que hagis promès, o les teves ofrenes voluntàries, o l’ofrena elevada de la teva mà;
18 sinó que ho menjaràs davant Jahveh, el teu Déu, en el lloc que Jahveh el teu Déu esculli, tu i el teu  llilateva llaielteuserventila teva serventa, i el levita que hi ha dins els teus portals; i t’alegraràs da- vant Jahveh, el teu Déu, en tot allò que emprengui la teva mà.
19 Guarda’t, que no desemparis el levita en tots els teus dies sobre el teu territori.
20 Quan Jahveh, el teu Déu, esten- gui els teus límits, tal com ell t’ha promès, i tu diguis: Menjaré carn, perquè la teva ànima desitja menjar carn, menjaràs carn segons el que desitgi la teva ànima.
21 Quan el lloc que Jahveh, el teu Déu, esculli per posar el seu Nom sigui massa lluny de tu, llavors sacri caràs del teu bestiar gros o menut que Jahveh t’ha donat, tal com jo t’he manat, i menjaràs dins dels teus portals el que desitgi la teva ànima:
22 només en menjaràs com es menja la gasela o el cérvol; en poden menjar l’impur i el pur igualment. 23 Únicament estigues segur de no menjar sang, perquè la sang és la vida, i no menjaràs la vida amb la carn:
24 no la menjaràs, la vessaràs sobre el terra com aigua.
25 No la menjaràs, a   que et vagi bé a tu, i als teus  lls després de tu,
Deuteronomi 12, 13
quan facis el que és recte als ulls de Jahveh.
26 Només prendràs les coses que tens consagrades, i els teus vots, i aniràs al lloc que Jahveh esculli,
27 i oferiràs els teus holocaustos, la carn i la sang, sobre l’altar de Jahveh, el teu Déu, i la sang dels teus sacri cis serà vessada sobre l’altar de Jahveh, el teu Déu, i men- jaràs la carn.
28 Guarda i escolta totes aquestes paraules que et mano, a   que et vagi bé a tu i als teus  lls després de tu per sempre, quan faràs el que és bo i recte als ulls de Jahveh, el teu Déu.
29 Quan Jahveh, el teu Déu, exter- mini de davant teu les nacions que entres a desposseir, i les desposseei- xis i habitis a la seva terra,
30 guarda’t, no sigui que et deixis entrampar darrere seu, després que siguin destruïts davant teu, i no fos que t’interessessis pels seus déus, dient: ¿Com servien aquestes nacions els seus déus, que jo també ho faré? 31 Tu no faràs això envers Jahveh, el teu Déu; perquè totes les abomi- nacions que Jahveh odia, han fet als seus déus, perquè  ns i tot han cremat al foc els seus  lls i les seves  lles per als seus déus.
32 Tot això que us mano, tindreu cura de complir-ho: no hi afegiràs ni en trauràs res.
12:18 1Co 10:31 12:26 1Sa 1:21-24 12:30 2Re 17:15 12:31 Jr 32:35 12:32 Pr 30:6; Ap 22:18 221
13
enmig teu, i et doni un senyal o un prodigi,
2 i el senyal o el prodigi del qual t’ha parlat es realitzi, i digui: Anem darrere d’altres déus, que tu no has conegut, i servim-los;
3 no escoltaràs les paraules d’aquest profeta o d’aquest som- niador de somnis, perquè Jahveh, el teu Déu, us prova per saber si
Quan un profeta o un som-
niador de somnis s’aixequi


   227   228   229   230   231