Page 230 - Biblia Català TBS
P. 230

Deuteronomi 13, 14
estimeu Jahveh, el vostre Déu, amb tot el vostre cor i amb tota la vostra ànima.
4 Caminareu darrere Jahveh, el vostre Déu, i el temereu, i guardareu els seus manaments, i escoltareu la seva veu, i el servireu, i us adheri- reu a ell.
5 I aquell profeta o aquell somni- ador de somnis serà fet morir, per- què ha proclamat apostasia contra Jahveh, el vostre Déu, que us va fer sortir de la terra d’Egipte, i et va redi- mir de la casa de servitud, per fer-te apartar del camí en què Jahveh, el teu Déu, t’ha manat de caminar. I trauràs el mal d’enmig teu.
6 Quan el teu germà,  ll de la teva mare,oelteu llolateva lla,o la dona del teu si, o el teu amic que és com la teva pròpia ànima, t’inciti d’amagat, dient: Anem i servim altres déus que tu no coneixes, ni tu ni els teus pares,
7 els déus de les nacions que són al teu voltant, que hi ha a prop o lluny, d’un cap de la terra a l’altre cap de la terra;
8 no hi consentiràs ni l’escoltaràs, ni el teu ull s’apiadarà d’ell, ni el compadiràs, ni l’encobriràs,
9 sinó que el mataràs: la teva mà serà la primera contra ell per fer- lo morir, i després la mà de tot el poble;
10 i l’apedregaràs i morirà, perquè ha intentat apartar-te de Jahveh, el teu Déu, que t’ha fet sortir de la terra d’Egipte, de la casa de servitud.
11 I tot Israel ho escoltarà, i tindrà por, i no tornaran a fer una cosa malvada com aquesta enmig teu.
12 Quan escoltis, referent a una de les teves ciutats que Jahveh, el teu Déu, et dóna perquè hi habitis, que hom diu:
13 Han sortit homes d’enmig teu,  lls de Belial, que han apartat els
habitants de la seva ciutat, dient: Anem i servim uns altres déus, que vosaltres no coneixeu;
14 llavors cercaràs, i indagaràs, i preguntaràs diligentment i, heus aquí, si és veritat, i es con rma el fet que s’ha fet aquesta abominació enmig teu,
15 mataràs a tall d’espasa els habi- tants d’aquella ciutat, consagrant-la en anatema amb tot el que hi hagi, i mataràs el seu bestiar a tall d’espa- sa.
16 I aplegaràs totes les seves despu- lles al mig de la seva plaça, i calaràs foc a la ciutat, amb tot el seu espoli, tot sencer, davant de Jahveh, el teu Déu; i serà un munt de runes per sempre, i no serà reconstruïda mai més.
17 I no s’agafarà a la teva mà res del que haurà estat consagrat en anatema, a   que Jahveh es faci enrere de la seva ira encesa i et faci misericòrdia, i es compadeixi de tu, i et multipliqui, com ho va jurar als teus pares.
18 Quan obeeixis la veu de Jahveh, el teu Déu, per guardar tots els seus manaments que jo et prescric avui, perquè facis el que és recte als ulls de Jahveh, el teu Déu.
13:8 Ex 20:3; Pr 1:10 14:2 Tt 2:14; 1Pe 2:9 14:4 Lv 11 222
14
ni us afaitareu entre els vostres ulls per algun difunt;
2 perquè tu ets un poble sant per a Jahveh, el teu Déu, i Jahveh t’ha escollit per ser un poble especial per a ell, d’entre tots els pobles que hi ha sobre la faç de la terra.
3 No menjaràs res abominable.
4 Aquests són els animals que men- jareu: el bou, l’ovella, i la cabra,
5 el cérvol, i la gasela, i la daina, i l’isard, i l’antílop, i el búfal, i la cabra salvatge.
6 I de qualsevol animal que tingui la
Vosaltres sou  lls de Jahveh,
el vostre Déu: no us fareu talls


   228   229   230   231   232