Page 231 - Biblia Català TBS
P. 231

peülla partida, i la peülla separada en dos unglots, que remugui d’entre els animals, en podeu menjar.
7 Però d’entre els que remuguen o que tenen la peülla partida no en men- jareu el camell, l’arnèbet, el damà, perquè remuguen però no tenen la peülla partida, aquests us seran im- purs;
8 també el porc, que té la peülla par- tida però no remuga, us serà impur. No menjareu la seva carn ni tocareu llurs cadàvers.
9 Això és el que podeu menjar de tot el que hi ha a les aigües: podeu menjar tot allò que tingui aletes i escates;
10 però tot allò que no tingui aletes i escates no en menjareu: us serà impur.
11 Podeu menjar qualsevol ocell pur.
12 Però no podeu menjar d’aquests:
l’àguila, i el trencalòs, i el voltor negre,
13 ielmilà,ielfalcó,icapmenade voltor,
14 i cap mena de corb,
15 i l’estruç, i el mussol, i la gavina,
i cap mena d’esparver,
16 el duc, i l’ibis, i el cigne,
17 i el pelicà, i el cormorà, i el voltor,
18 i la cigonya, i cap mena d’agró, i
la puput, i el rat-penat.
19 I tot insecte alat us serà impur, no en menjareu.
20 Podeu menjar tot ocell pur.
21 No menjareu cap animal mort de
mort natural. El podràs donar al fo- raster que és dins dels teus portals, i en pot menjar, o pots vendre’l a l’estranger; perquè tu ets un poble sant per a Jahveh, el teu Déu. No couràs el cabridet amb la llet de la seva mare.
22 Delmaràs tota la producció de la teva llavor que el camp produeixi any rere any,
Deuteronomi 14, 15
23 i menjaràs davant Jahveh, el teu Déu, en el lloc que haurà escollit per fer-hi habitar el seu Nom, el delme del teu gra, del teu most i del teu oli, i les primícies del teu bestiar, gros i menut, a   que aprenguis a témer Jahveh, el teu Déu, tots els dies.
24 I si el camí és massa llarg per a tu, de manera que no pots portar el delme, perquè el lloc que Jahveh, el teu Déu, haurà escollit per fer-hi ha- bitar el seu Nom és massa lluny de tu, quan Jahveh el teu Déu t’haurà beneït,
25 llavors ho canviaràs per plata, i lligaràs la plata a la teva mà, i te n’aniràs cap al lloc que Jahveh, el teu Déu, haurà escollit.
26 I canviaràs la plata per qualse- vol cosa que desitgi la teva ànima: per bous, per ovelles, per vi, per beguda forta, o per tot el que la teva ànima et demani, i t’ho menjaràs allà, davant de Jahveh, el teu Déu, i t’alegraràs tu i casa teva.
27 I no desempararàs el levita que viu dins dels teus portals, perquè ell no té part ni possessió amb tu.
28 A la   de tres anys posaràs a part tot el delme de la teva collita d’aquell any, i el guardaràs dins els teus por- tals.
29 I el levita, que no té part ni pos- sessió amb tu, i el foraster, i l’orfe, i la viuda, que són dins els teus portals, hi aniran, i menjaran i se saciaran, perquè Jahveh, el teu Déu, et beneeixi en tota l’obra que facis amb la teva mà.
14:7 “arnèbet”, transliteració del mot hebreu, signi cat incert 14:29 Pr 19:17; Lc 14:12-14
223
15
2 I aquesta serà la manera de fer el jubileu: tot creditor que ha fet un préstec el perdonarà al seu proïsme, no el reclamarà al seu proïsme, ni al seu germà, perquè s’haurà procla- mat la condonació de Jahveh.
Al  nal de cada set anys faràs
el jubileu.


   229   230   231   232   233