Page 233 - Biblia Català TBS
P. 233

que Jahveh, el teu Déu, et féu sortir d’Egipte de nit.
2 Sacri caràs la Pasqua a Jahveh, el teu Déu, del bestiar menut o gros, en el lloc que Jahveh haurà escollit per fer-hi habitar el seu Nom.
3 No la menjaràs amb res fermen- tat; durant set dies hi menjaràs amb àzims, pa d’a icció, perquè de pres- sa vas sortir de la terra d’Egipte; a   que recordis el dia que vas sortir de la terra d’Egipte tots els dies de la teva vida.
4 I durant set dies no es veurà amb tu llevat en tot el teu territori. I de la carn que hauràs sacri cat al vespre del primer dia no en restarà res per a l’endemà.
5 No podràs sacri car la Pasqua dins dels portals de les teves ciutats, que Jahveh el teu Déu et donarà;
6 sinó que al lloc que Jahveh, el teu Déu, escollirà per fer-hi habi- tar el seu Nom, allà sacri caràs la Pasqua al vespre, en pondre’s el sol, al temps assenyalat que vas sortir d’Egipte.
7 I la couràs i la menjaràs en el lloc que Jahveh, el teu Déu, haurà esco- llit; i l’endemà te’n tornaràs, i aniràs a les teves tendes.
8 Sis dies menjaràs àzims, i el dia setè hi haurà un aplec solemne de- dicat a Jahveh, el teu Déu: no faràs cap feina.
9 Comptaràs set setmanes per a tu, d’ençà que la falç comenci a segar el blat, començaràs a comptar set setmanes,
10 i celebraràs la festa de les Setmanes per a Jahveh, el teu Déu, i faràs una ofrena voluntària, segons la generositat de la teva mà, segons com Jahveh t’hagi beneït.
11 I t’alegraràs davant de Jahveh, el teu Déu, tu, i el teu  ll, i la teva  lla, i el teu servent, i la teva serventa, i el levita que viu dins dels teus portals, i el foraster, i l’orfe, i la viuda que hi
Deuteronomi 16
ha enmig teu, en el lloc que Jahveh, el teu Déu, haurà escollit per fer-hi habitar el seu Nom.
12 I recordaràs que vas ser esclau a Egipte, i guardaràs i compliràs aquests estatuts.
13 Set dies celebraràs la festa de les Cabanes, quan hauràs collit el fruit de la teva era i del teu cup.
14 I t’alegraràs en la teva festa, tu, ielteu ll,ilateva lla,ielteu servent, i la teva serventa, i el levita, i el foraster, i l’orfe, i la viuda que hi ha dins dels teus portals.
15 Set dies celebraràs una festa so- lemne per a Jahveh, el teu Déu, en el lloc que Jahveh haurà escollit: perquè Jahveh, el teu Déu, et benei- rà en tota la teva collita i en tota la feina de les teves mans, i estaràs ple de goig.
16 Tres vegades l’any, tot home teu es presentarà davant Jahveh, el teu Déu, en el lloc que haurà escollit: a la festa dels Àzims, i a la festa de les Setmanes, i a la festa de les Cabanes. I no es presentaran buits davant Jahveh;
17 cadascú vindrà amb el seu pre- sent a la mà, segons la benedicció que Jahveh, el teu Déu, t’hagi donat.
18 Establiràs, per a cada tribu, jutges i funcionaris en totes les ciutats que Jahveh, el teu Déu, t’hagi donat; i ells jutjaran el poble amb judici just. 19 No pervertiràs el dret, i no faràs accepció de persones, i no acceptaràs cap suborn, perquè el suborn cega els ulls dels savis i corromp les pa- raules dels justos.
20 La justícia, només la justícia se- guiràs, a   que visquis i posseeixis la terra que Jahveh, el teu Déu, et dóna.
21 No plantaràs per a tu cap arbre sagrat vora l’altar de Jahveh, el teu Déu, que et faràs.
16:8 Jn 2:13 16:9 Ex 34:22; Ft 2:1 16:13 Ex 23:16
225


   231   232   233   234   235