Page 240 - Biblia Català TBS
P. 240

Deuteronomi 22, 23
dos, l’home que jeia amb la dona i la dona. I trauràs el mal d’enmig d’Israel.
23 Quan una noia, una verge, és esposada amb un home, i un altre home la troba a la ciutat, i jeu amb ella,
24 llavors els traureu tots dos al por- tal d’aquella ciutat i els apedregareu, i moriran: la noia per no haver cridat auxili a la ciutat, i l’home per haver humiliat la muller del seu proïsme. I trauràs el mal d’enmig teu.
25 Però si l’home ha trobat al camp la noia esposada, i l’home la força, i jeu amb ella, llavors només serà fet morir l’home que ha jagut amb ella, 26 ialanoianolifaràsres,nohi ha en la noia pecat que mereixi la mort, perquè és igual com quan algú es llança contra el seu proïsme i el mata, aquest cas és el mateix;
27 perquè l’ha trobat en el camp, la noia esposada ha cridat auxili, però no hi ha hagut qui la salvés.
28 Quan un home trobi una noia, una verge, que no és esposada, i l’agafa, i jau amb ella, i són trobats, 29 llavors l’home que ha jagut amb ella donarà al pare de la noia cin- quanta xèquels de plata, i ella serà la seva muller, perquè ell l’ha humi- liada, i no podrà acomiadar-la en tots els seus dies.
30 Ningú no prendrà la muller del seu pare, ni descobrirà el cobrellit del seu pare.
ni  ns a la seva desena generació, no entrarà mai a l’assemblea de Jahveh;
4 perquè no us van venir a rebre amb pa i aigua en el camí, quan vau sortir d’Egipte, i perquè van llogar contra tu Balaam,  ll de Beor, de Petor a Aram-Naharaim, per maleir- te.
5 Però Jahveh, el teu Déu, no va voler escoltar Balaam. I Jahveh, el teu Déu, convertí per a tu la maledic- ció en benedicció, perquè Jahveh, el teu Déu, t’estima.
6 No cercaràs la seva pau ni la seva prosperitat en tots els teus dies, per sempre.
7 No abominaràs l’edomita, perquè ell és germà teu; no abominaràs l’egipci, perquè vas ser estranger a la seva terra;
8 els  lls que els naixeran, entraran a l’assemblea de Jahveh a la tercera generació.
9 Quan l’exèrcit surti contra els teus enemics, et guardaràs de tota cosa dolenta.
10 Quan hi hagi en tu un home que no sigui pur a causa d’una emissió nocturna, sortirà fora del campa- ment, no entrarà dins del campa- ment;
11 i serà que cap al tard es rentarà amb aigua, i a la posta del sol podrà entrar al campament.
12 I tindràs un lloc fora del campa- ment per fer-hi les teves necessitats, i
sortiràs allí a fora.
23
entrarà a l’assemblea de Jahveh.
2 El bastard no entrarà a l’assemblea de Jahveh, ni  ns a la seva desena generació no entrarà a l’assemblea de Jahveh.
3 Cap ammonita ni moabita no entrarà a l’assemblea de Jahveh,
22:24 1Co 5:13 23:3 Ne 13:1, 2 23:4 Nm 22:5-6 232
El qui tingui els testicles escla-
Entre els teus estris tindràs un
fats o el membre mutilat, no
13
aixolet; i s’esdevindrà, quan t’hagis d’ajupir a fora, que amb ell faràs un clot, i et giraràs i cobriràs els teus excrements;
14 perquè Jahveh, el teu Déu, va pel mig del teu campament, per alliberar-te, i per lliurar els teus


   238   239   240   241   242