Page 241 - Biblia Català TBS
P. 241

enemics davant teu; i el teu campa- ment serà sant, a   que ell no vegi en tu res vergonyós, i es retiri de tu.
15 L’esclau que fugi a tu del seu amo, no el lliuraràs al seu amo;
16 habitarà amb tu, enmig teu, en el lloc que haurà escollit, en aquella de les teves ciutats que li sembli bé. No el maltractaràs.
17 No hi haurà cap prostituta entre les  lles d’Israel, ni hi haurà cap prostitut entre els  lls d’Israel.
18 No portaràs la paga d’una pros- tituta ni el preu d’un gos a la casa de Jahveh, el teu Déu, per cap vot; perquè totes dues coses són una abo- minació per a Jahveh, el teu Déu.
19 No prestaràs amb interès al teu germà, ni interès pel diner, ni interès pel menjar, ni interès per res del que es deixa amb interès.
20 A l’estranger, li podràs prestar amb interès, però al teu germà no li prestaràs amb interès, a   que Jahveh, el teu Déu, et beneeixi en tot el que emprengui la teva mà en la terra on entres per posseir-la.
21 Quan facis un vot a Jahveh, el teu Déu, no trigaràs a complir-lo; perquè Jahveh, el teu Déu, l’exigirà certa- ment de tu, i hi hauria pecat en tu. 22 Però si t’abstens de fer vot, no hi haurà pecat en tu.
23 Guardaràs el que surti dels teus llavis, i ho compliràs, tal com has promès a Jahveh, el teu Déu, el que voluntàriament has promès amb la teva boca.
24 Quan entris a la vinya del teu proïsme, podràs menjar raïms tant com vulguis,  ns a saciar-te; però no en posaràs cap dins el teu cistell.
25 Quan entris al sembrat del teu proïsme, podràs collir espigues amb
Deuteronomi 23, 24
la teva mà: però no  caràs la falç al sembrat del teu proïsme.
24Quan un home pren una dona i s’hi casa, i succeeix que ella no troba acceptació als seus ulls, perquè ha vist en ella alguna cosa vergonyosa, llavors li escriurà una carta de divorci, que li donarà a la
mà, i la farà marxar de casa seva.
2 I ella sortirà de la casa d’ell i se n’anirà, i podrà esdevenir muller d’un altre home.
3 I si aquest darrer home l’avorreix, i li escriu una carta de divorci, que li dónaalamà,ilafamarxardecasa seva; o si aquest darrer home que l’havia pres per ser la seva muller morís,
4 el seu primer marit que l’havia fet marxar no podrà tornar a prendre-la per la seva muller després que ella ha estat deshonrada, perquè això és abominació davant Jahveh, i no has de portar el pecat a la terra que Jahveh, el teu Déu, et dóna en here- tatge.
5 Quan un home ha pres recent- ment una esposa, no ha d’anar a l’exèrcit, i no se li encarregarà res, durant un any estarà lliure a casa seva, i alegrarà la seva muller, que ha pres.
6 Ningú no prendrà en penyora les dues pedres del molí, ni la mola de sota ni la de sobre, perquè seria com prendre en penyora la mateixa vida.
7 Quan es descobreix que un home ha raptat una persona dels seus germans, dels  lls d’Israel, i l’ha tractat com un esclau, i l’ha venut, aquest lladre morirà. I trauràs el mal d’enmig teu.
8 Tindràs compte de la marca de lepra, anant amb molt de compte,
23:19 Ne 5:7, 10 23:25 Mt 12:1 24:1 Is 50:1; Mt 5:31, 32; 19:7 24:3 Mc 10:4 24:7 1Co 5:13 24:8 Lv 13 i 14
233


   239   240   241   242   243